GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 17

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners, bestuurders en overige geïnteresseerden.

24 oktober 2019

Nieuwe collega's: Jeroen Slieker en Marjon Helder

Bij het GHOR-bureau zijn twee nieuwe medewerkers in dienst. Een kennismaking:

Bij deze stel ik me graag aan even voor: mijn naam is Jeroen Slieker (44). Sinds 1 juni dit jaar werk ik bij de GHOR Amsterdam-Amstelland als Beleidsmedewerker. Ik hou me in deze rol bezig met de interne bedrijfsvoering van de GHOR en de crisisorganisatie van de GGD. Daarbij ben ik in opleiding tot ACGZ en hoop begin 2020 deze piketfunctie te kunnen gaan vervullen.

Meer informatie over Jeroen en Marjon

Wijzigingen piketpoules

Binnen de piketpoules HIn, HOn, OvD-G, ACGZ en DPG hebben zich de afgelopen periode de volgende wijzigingen voorgedaan.

Meer informatie over de poules

Landelijke GHOR-netwerkdag groot succes

Op donderdag 20 juni organiseerde het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een landelijke GHOR-netwerkdag. Hierbij waren bijna 200 medewerkers van GHOR-bureaus uit het land vertegenwoordigd. Thema van deze dag was Pretpark Amsterdam. Event-locatie was Pakhuis De Zwijger.

Rondvaart door Amsterdam

Meer informatie over de landelijke netwerkdag

Netwerkbijeenkomst zorginstellingen op 30 januari 2020

Stel. De stroom valt uit. Wat doe je dan? Kun je dan überhaupt nog wel iets doen?

Grote stroomstoringen in Nederland zijn geen zeldzaamheid. Per jaar zijn er in Nederland duizenden stroomstoringen, variërend van een plaatselijk, kortdurend incident tot een landelijke langdurige crisis zoals de stroomuitval in 2015 die ziekenhuizen, zorginstellingen, het vlieg- en treinverkeer en een miljoen huishoudens trof. De verwachtingen zijn dat stroomstoringen vaker zullen plaatsvinden, als gevolg van bijvoorbeeld hogere zomertemperaturen en verouderde leidingen.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomst op 30 januari 2020

Een eigen GHOR-bureau voor Zaanstreek-Waterland

Halverwege vorig jaar is besloten tot de inrichting van een eigen GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Vanaf dat moment is hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe bureau en heeft -begin april- de overdracht van werkzaamheden van de GHOR Amsterdam-Amstelland naar Zaanstreek-Waterland plaats gevonden. Op 1 mei 2019 is het nieuwe bureau officieel van start gegaan.

Meer informatie over het nieuwe GHOR-bureau

Terugblik evenementenseizeon

Het evenementenseizoen draaide ook deze zomer weer op volle toeren. Naast de A- en B- evenementen die wekelijks door het Evenemententeam van de GHOR worden geadviseerd, is ook een aantal C-evenementen de revue gepasseerd, waaronder Koningsdag, de Pride en de Dam tot Damloop.

Draaiboeken 4 en 5 mei

Meer informatie over het evenementenseizoen

De positionering van de GHOR

Na vaststelling van de positionering van de GHOR in het najaar van 2018 hebben we in 2019 het communicatieplan vastgesteld en zijn we gestart met de acties om de nieuwe positionering tot leven te brengen.

Meer informatie over de positionering van de GHOR

Van Grip op Griep naar Zorgcontinuïteitsmodel bij zomer- en winterkrapte

Vorig jaar hebben de GHOR-bureaus in Noord-Holland/Flevoland samen met de netwerken acute zorg (ROAZ) en de betrokken zorginstellingen het escalatiemodel Grip op Griep ontwikkeld. De doelstelling van het model is om op een van tevoren vastgelegde, eenvoudige wijze te laten zien hoe het gezamenlijke probleem wordt gedefinieerd, hoe de informatie wordt gedeeld en welke maatregelen er nodig zijn. Dit geeft een basis om besluiten te nemen om zorgcontinuïteit te garanderen en in tijden van krapte optimaal samen te werken binnen de keten.

Meer informatie over het Zorgcontinuiteitsmodel bij Zomer- en winterkrapte

Mono evaluaties

GHOR-functionarissen voeren na een inzet in de applicatie AG5 een inzetverslag in. Het GHOR-bureau heeft een poule met medewerkers die deze inzetverslagen doornemen en waar nodig actie- en verbeterpunten opstellen. Dit zijn: Bart Waanders, Bart Richter, Karin Meijer en Wendy de Haas.

Meer informatie over de mono evaluaties

Geslaagde CoPI-week op Campus Vesta

In de laatste week van juni is door RTMOTO (Regionaal Team Opleiden Trainen Oefenen) van de VRAA de jaarlijkse CoPI-Meerdaagse gehouden, met als doel het beoefenen van CoPI-functionarissen van politie, brandweer, gemeente en GHOR in multi-verband. Als oefenlocatie is gebruik gemaakt  van Campus Vesta, het multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele hulpverleners in Ranst bij Antwerpen.

Deelnemers aan de CoPI-week

Meer informatie over de CoPI-meerdaagse

Overig nieuws

Jaaroverzicht 2018

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door!