Monodisciplinaire partners

De GHOR werkt samen met een groot aantal partners, zowel mono- als multidisciplinair. Met monodisciplinaire partners bedoelen we de partners uit de geneeskundige kolom. Dit wordt ook vaak de witte kolom genoemd. Het betreft de volgende organisaties of instellingen.

GGD'en

De GHOR Amsterdam-Amstelland werkt samen met de GGD Amsterdam. De GGD heeft vooral een taak bij gezondheidspreventie- en bescherming, infectieziekten en medisch milieukundige zaken. De GGD levert tijdens rampen en crises diverse functionarissen, zoals de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), de Leider Kernteam PSH en (PsychoSociale Hulpverlening) de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).

De GGD Amsterdam is voor het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een bijzondere partner: het bureau is onderdeel van de GGD en daar ook ondergebracht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van taken voor de GGD Amsterdam door het GHOR-bureau. Dit betreft het beheer van het Integraal Crisisplan  (ICP) en het Opleiden, Trainen en Oefenen van GGD-crisisfunctionarissen.

Ambulance Amsterdam

Ambulance Amsterdam verzorgt de ambulancehulpverlening in de regio. Ook de Meldkamerfunctie wordt vanuit Ambulance Amsterdam uitgevoerd. De organisatie levert de Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G), maar ook centralisten en ambulancepersoneel. De Meldkamer verzorgt de alarmering van GHOR-functionarissen tijdens een ramp of crisis.

Ambulancevoertuig van Ambulance Amsterdam. Foto: Ger Adrichem

Traumacentra

In de regio's bevinden zich twee traumazorgnetwerken: Spoedzorgnet en het Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Ziekenhuizen

In de regio Amsterdam-Amstelland bevinden zich in zes ziekenhuizen. Zij zijn verantwoordelijk voor de behandeling van mensen die het slachtoffer zijn geworden van een ramp of crisis.

Huisartsen

Huisartsen spelen geen rol op het rampterrein. Wel moeten ze voorbereid zijn op een groot aanbod van patiënten in hun praktijk tijdens een ramp of crisis. Daarnaast vervullen huisartsen een rol bij psychosociale nazorg aan hun eigen patiënten die zijn getroffen door een ramp. Ook is afgesproken dat de huisartsen op verzoek van de GHOR tijdens een ramp of crisis ingezet kunnen worden in een opvang/behandelcentrum voor de opvang van T3-slachtoffers en het voorschrijven van medicijnen. Tenslotte hebben huisartsen een belangrijke taak bij het voorkomen van een grootschalige infectieziekte-uitbraak.

Apotheken

Apotheken spelen een belangrijke rol tijdens een infectieziektecrisis. Hierbij gaat het voornamelijk om het verstrekken van medicijnen.

Care-instellingen

Onder de care-instellingen verstaan we de zorginstellingen die 24-uurs zorg leveren. Hier verblijven intramurale cliënten die langer dan 24 uur medische en/of verpleegkundige zorg nodig hebben die niet uitgesteld kan worden. Dit betreffen de volgende instellingen:

  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • GGZ-instellingen
  • Gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke organisaties
  • Revalidatieklinieken
  • Thuiszorg met specialistische zorg
  • Ziekenhuizen zonder SEH

Deze zorginstellingen spelen doorgaans geen grote rol in de opvang van slachtoffers van een ramp of crisis. Wel kan een zorginstelling in het effectgebied van een incident liggen, wat tot de nodige problemen kan leiden. Belangrijk is dat deze zorginstellingen hun zorgcontinuïteit goed geregeld hebben.

Met wie werkt de GHOR samen?

Ambulance en Meldkamer

Rode Kruis

Care-instellingen