Medische milieukunde

Medische milieukunde (MMK) richt zich op de bescherming en bevordering van de gezondheid van de burgers als het invloeden van het milieu betreft. Het voorkomen en beperken van blootstelling aan schadelijke milieufactoren behoort tot één van de kerntaken.

Op de afdeling MMK zijn onder andere medisch milieukundigen werkzaam die zich in het dagelijks werk richten op:

  1. Adviseren gemeente en gemeentelijke diensten bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening
  2. Fungeren als vraagbaak voor burgers voor milieu en gezondheid
  3. Uitvoeren van nazorg incidenten met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Bij een ramp zijn vooral de Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (Chemisch, biologisch, radioactief, nucleiar)stoffen van belang. Deze stoffen (CBRN-stoffen) onderscheiden zich omdat blootstelling grote gevolgen kan hebben voor slachtoffers en hulpverleners. Zolang de gevaarlijke stof aanwezig is kunnen er meer verwondingen optreden maar ook blijft het risico van verspreiding aanwezig.

Waarschuwing bij de verwijdering van asbest uit een woning. Foto: Wim Molenaar

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Bij een ramp wordt het advies van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) (Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen)ingewonnen. Deze functionaris adviseert over gezondheidseffecten op de korte en lange termijn, geeft input voor de voorlichting bij crisiscommunicatie, geeft gedrags- en handeladviezen voor de bevolking en schakelt externe deskundigen in als dit nodig is.

De GAGS is in dienst van een GGD en wordt bij een ramp ingezet door de GHOR. De GAGS werkt nauw samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer en medisch personeel. De GAGS-functie viel vroeger onder de GHOR, maar is met de tweede tranche van de Wet publieke gezondheid overgedragen naar de GGD.

Afdeling MMK en de GAGS

De GAGS zijn 7x24 uur bereikbaar voor de inzet bij een ramp. De functionaris kan tijdens een inzet ondersteuning vragen van de afdeling MMK van de GGD. Indien noodzakelijk dan draagt de GAGS zijn werkzaamheden na de ramp over aan de afdeling MMK.