Evenementenadvies

De GHOR Amsterdam-Amstelland adviseert de gemeenten Amsterdam (incl. Weesp), Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen ten aanzien van publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen.

Advies

Een advies aan de gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Evenementenzorg (aantal en niveau van hulp/zorgverleners, EHBO-post/medische post, afkoelingsruimten, contact met de Meldkamer Ambulancezorg, bereikbaarheid evenemententerrein en registratie zorgcontacten)
  • Hygiënemaatregelen (sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorziening, horeca en afval maar soms ook tijdelijke overnachtingen, legionellapreventie, activiteiten met dieren en tatoeëren/piercen)
  • Evt. gehoorschadepreventie en advies t.a.v. alcohol- en drugsgebruik
  • Verder kan gekeken worden naar bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld zwemmen in open water, open vuren, het gebruik van kleurpoeder, de aanwezigheid van shishalounges etc.

Beslisboom voor vergunningverleners

Niet alle evenementen komen in aanmerking voor een specifiek advies van de GHOR. Voor veel evenementen volstaat het zgn. 'Basisadvies'. Onze beslisboom wijst uit of de vergunningverlener zelf het basisadvies kan toevoegen aan de vergunning of dat de GHOR om een maatadvies gevraagd moet worden. Wanneer alle vragen uit de beslisboom met 'nee' beantwoord kunnen worden, dan moet het basisadvies gebruikt worden voor de vergunningverlening. Is er echter een verhoogd risico voor de gezondheid van de bezoekers, dan moet een maatadvies worden aangevraagd. Zowel de beslisboom als het basisadvies bevinden zich in de rechter zijbalk.

Veldnorm Evenementenzorg

Sinds 1 januari 2022 dienen alle evenementenzorgorganisaties te werken volgens de Veldnorm Evenementenzorg. De Veldnorm beschrijft goede evenementenzorg, oftewel de eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van een evenement, waardoor de reguliere zorgcapaciteit wordt ontlast. Voor meer informatie over de Veldnorm, zie de rechter zijbalk.

Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid

In januari 2021 is de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen gepubliceerd. Deze handreiking gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en geeft inzicht in de rol van GHOR en GGD bij de advisering van evenementen (zie rechter zijbalk).

Contact

Werkt u als bij een gemeente of stadsdeel en heeft u in het kader van de vergunningverlening van evenementen een vraag aan de GHOR, stuur deze dan naar evenementenadvies@ghorasd.nl of neem contact op met uw vaste adviseur (zie rechter zijbalk).

Veldnorm en landelijke handreiking

Xander Berkhof

Stadsdeel Nieuw-West en Centrum (deel), gemeente Diemen

Telefoon: 06 39006044

Maartje Erisman

Stadsdeel West en Centrum (deel)

Telefoon: 06 46715034

Audri van Duin

Stadsdelen Noord, Zuidoost, Zuid en stadsgebied Weesp

Telefoon: 06 22395891

Bart Waanders

Gemeente Amstelveen

Telefoon 06 53711974

Cindy Charlemagne

Cindy Charlemagne

Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Aalsmeer. Stadsdeel Oost.

Telefoon: 06 38167432