Evenementenadvies

De GHOR Amsterdam-Amstelland adviseert de gemeenten Amsterdam (incl. Weesp), Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen ten aanzien van publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen.

Advies

Een advies kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Evenementenzorg (evenementenzorgverleners, EHBO-post/medische post, afkoelingsruimten, contact MKA, bereikbaarheid en registratie zorgcontacten)
  • Hygiënemaatregelen (sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorziening, horeca en afval maar  ook soms ook tijdelijke overnachtingen, legionellapreventie, activiteiten met dieren en tattoëren/piercen)
  • Evt. gehoorschadepreventie en alcohol- en drugsgebruik
  • Verder kan er gekeken worden naar zwemmen in open water, open vuren, kleurpoeder, shishalounges etc.

Veldnorm Evenementenzorg

Sinds 1 januari 2022 dienen alle evenementenzorgorganisaties te werken volgens de Veldnorm Evenementenzorg. De Veldnorm beschrijft goede evenementenzorg. Oftewel de eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van een evenement, waardoor de reguliere zorgcapaciteit wordt ontlast. De bekende termen BLS, BLS+ en ALS zijn verdwenen en daar zijn andere zorgniveaus voor in de plaats gekomen, zoals Evenementen Eerste Hulp, (specialistische) Spoedzorg en Medische Zorg. Voor meer informatie over de veldnorm, zie de rechter zijbalk.

Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid

In januari 2021 is de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen gepubliceerd. Deze handreiking gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en geeft inzicht in wat de rol van GHOR en GGD is bij de advisering van evenementen (zie rechter zijbalk).

Gezien al deze ontwikkelingen heeft de GHOR een nieuw basisadvies en een nieuwe beslisboom opgesteld (zie hiervoor eveneens de rechter zijbalk). De beslisboom wijst uit of de vergunningverlener het basisadvies kan toevoegen aan de vergunning of dat de GHOR om een advies op maat gevraagd moet worden. Wanneer alle vragen met 'nee' beantwoord kunnen worden, dan kan het basisadvies gebruikt worden voor de vergunningverlening.

Veldnorm en landelijke handreiking

Contact

Werkt u bij een gemeente of stadsdeel in de regio Amsterdam-Amstelland en heeft u in het kader van de vergunningverlening een vraag aan de GHOR?

Mail dan naar evenementenadvies@ghorasd.nl

Xander Berkhof

Stadsdeel Nieuw-West en Centrum (deel), gemeente Diemen

Telefoon: 06 39006044

Maartje Erisman

Stadsdeel West en Centrum (deel)

Telefoon: 06 46715034

Audri van Duin

Stadsdelen Noord, Zuidoost, Zuid en stadsgebied Weesp

Telefoon: 06 22395891

Bart Waanders

Gemeente Amstelveen

Telefoon 06 53711974

Cindy Charlemagne

Cindy Charlemagne

Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Aalsmeer. Stadsdeel Oost.

Telefoon: 06 38167432