Evenementenadvies

In het kader van COVID-19 heeft de GHOR in juli 2020 een nieuw Basis Gezondheidsadvies Evenementen opgesteld; dit advies komt tijdelijk in de plaats van ons eerdere basisadvies uit de folder 'Geneeskundige advisering bij Publieksevenementen'. Het Basis Gezondheidsadvies is bedoeld om de gemeente te helpen bij de afweging van evenementen-aanvragen ten behoeve van de vergunningverlening.

Onderstaande uitgave is versie 1.0, uitgebracht op 13 juli 2020. Let op: Onder de huidige noodverordening zijn evenementen niet toegestaan.

Basis Gezondheidsadvies Evenementen

Algemene gezondheidskundige maatregelen

Om bij evenementen de organisatoren/medewerkers en de bezoekers te beschermen is het belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste aanvullende maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle aanwezigen en ook tijdens de voorbereiding en opbouw.

 • Hygiënerichtlijn

De organisatie moet er zorg voor dragen dat de hygiënerichtlijn voor evenementen wordt nageleefd die is beschreven op https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen.

 • Bereiding van voedsel

Als er door (commerciële) partijen voedsel bereid en verkocht wordt, is de organisator vanuit het Warenwetbesluit wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat de medewerkers en bezoekers ziek worden van besmet of bedorven eten en drinken. Een overzicht van alle goedgekeurde hygiënecodes is te vinden op www.nvwa.nl.

Evenementenzorgverleners

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement. Op het evenement dienen evenementenzorgverleners ingezet te worden die voldoen aan de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast. In bijlage 2 zijn de reguliere en aanvullende COVID-19 eisen voor de evenementenzorgverleners opgenomen. In bijlage 3 staan de eisen voor de EHBO-ruimte beschreven.

Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid

Het is van groot belang dat de hulpdiensten en zorgverleners (huisartsen, wijkverzorging, verloskundigen, etc.) het evenemententerrein en de omliggende bebouwing kunnen bereiken. Het is daarnaast van belang dat de reguliere calamiteitenroutes vrij blijven of middels verkeersregelaars en/of mobiele afsluitingen zonder vertraging vrijgemaakt kunnen worden voor doorgang van hulpdiensten. Ambulances moeten binnen de landelijke norm een incident kunnen bereiken en zonder vertraging kunnen verlaten. In bijlage 4 zijn de reguliere eisen voor bereikbaarheid en doorrijdbaarheid uitgewerkt.

COVID-19 aanvulling op het Basis Gezondheidsadvies Evenementen

In verband met COVID-19 is voor ieder evenement het volgende van toepassing, in aanvulling op het Basis Gezondheidsadvies. Het betreft maatregelen in het kader van:

 • Routing
 • Gezondheidscheck bezoekers
 • Informatievoorziening

Routing

Fysiek afstand houden is een belangrijke maatregel om het risico op overdracht te verlagen. De routing bij evenementen dient zodanig te zijn dat de 1,5 meter afstand geborgd is.

Maatregelen die genomen kunnen/moeten worden in het kader van afstand houden en routing:

 • Bezoekers moeten te allen tijde de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Als er looproutes zijn over het terrein, bekijk dan of je deze eenrichting kan maken.
 • Motiveer bezoekers zich te verspreiden, bijvoorbeeld door diverse kleinere vormen van vermaak aan te bieden.
 • Voorkom dat er een activiteit op de planning staat die naar verwachting veel publiek naar één locatie trekt.
 • Laat bezoekers, indien mogelijk, reserveren voor een bepaalde activiteit binnen een bepaald tijdslot. Bij binnenevenementen met meer dan 100 bezoekers en bij buitenevenementen met meer dan 250 bezoekers is reserveren verplicht.
 • Plaats lijnen op de grond die bezoekers bewust maken van de 1,5 meter.

Gezondheidscheck bezoekers

Het uitgangspunt is: bij gezondheidsklachten blijft men thuis. Bij binnenevenementen met meer dan 100 bezoekers en bij buitenevenementen met meer dan 250 bezoekers is een gezondheidscheck verplicht. Maatregelen die een organisator dient te nemen in het kader van de gezondheid van bezoekers:

 • Voor het betreden van het evenemententerrein wordt bij iedere bezoeker een gezondheidscheck gedaan.
 • Voor het betreden van het evenement dienen de bezoekers te worden gewezen op de verplichte (hygiëne) maatregelen.

Informatievoorziening

Maatregelen die belangrijk zijn in het kader van informatievoorziening:

 • Informeer voorafgaand aan evenement bezoekers/deelnemers over de huidige landelijke maatregelen en de getroffen maatregelen door de organisator (bijv. via website).
 • Informeer het publiek actief over de actuele drukte op de verschillende locaties.
 • Monitor de publieksdichtheid en stuur hier actief op.

Lees verder:

Bijlage 1: Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19

Bijlage 2: Eisen en regels voor evenementenzorgverleners

Bijlage 3: Eisen en regels EHBO-ruimte

Bijlage 4: Eisen en regels bereikbaarheid en doorrijdbaarheid.

Canal Parade 2012. Foto: Edwin van Eis

Contact

Werkt u bij een gemeente of stadsdeel in de regio Amsterdam-Amstelland en heeft u in het kader van een vergunning-aanvraag een vraag aan de GHOR?

Mail dan naar evenementenadvies@ghorasd.nl

Audri van Duin

Audri van Duin

Audri van Duin, Medewerker Communicatie & Beleidsadviseur Evenementen

Telefoon: 06 22395891

Xander Berkhof

Xander Berkhof, Beleidsmedewerker Evenementen

Telefoon: 06 39006044

Annelies Boer

Annelies Boer

Annelies Boer, Beleidsadviseur Evenementen

Telefoon: 06 12444195