Geslaagde CoPI-meerdaagse op Campus Vesta

In de laatste week van juni is door RTMOTO (Regionaal Team Opleiden Trainen Oefenen) van de VRAA de jaarlijkse CoPI-Meerdaagse gehouden, met als doel het beoefenen van CoPI-functionarissen van politie, brandweer, gemeente en GHOR in multi-verband. Als oefenlocatie is gebruik gemaakt van Campus Vesta, het multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele hulpverleners in Ranst bij Antwerpen.

Bij alle oefenscenario’s vormden algemene oefendoelen zoals Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming, veiligheid van hulpverleners, inhoudelijke kennis van eigen en andermans processen en de inzet van NL-Alert de leidraad voor het CoPI. Daarnaast zijn er bij ieder scenario specifieke doelen zoals ‘vergaderstructuur onder hoge druk’ en ‘multidisciplinaire samenwerking onder hoge druk’ beoefend.

Om de oefeningen zo realistisch mogelijk te maken is er gewerkt met verschillende scenario’s, wisselende enscenering, coaches èn tegenspel. Zo kwamen de scenario’s ‘stormschade’,’aanslag Dappermarkt’, ‘brand in verzorgingstehuis’ en ‘plofkraak’ aan de orde, terwijl in het slotscenario ‘aanslag Kinderbeestfeest’ alle oefendoelen bijeen kwamen.

De Officier van Dienst-Geneeskundig kreeg tijdens de oefeningen tegenspel van de Meldkamer Ambulancezorg, de Command of control (eerste ambulance), de ACGZ en de GAGS. Daarnaast zijn deze OvD-G’ bij alle oefeningen waargenomen en geëvalueerd door een collega OvD-G.

Elk oefenscenario is zowel in mono- als in multi-verband geëvalueerd. Uit de evaluaties van de oefenopzet blijkt onder meer dat de OvD-G’en het leerzame en uitdagende oefeningen vonden en dat de algemene en specifieke oefendoelen duidelijk waren geformuleerd en bovendien haalbaar waren. Daarnaast blijken de oefeningen van waarde voor de individuele ontwikkeling en bij te dragen aan het netwerk.

Functionarissen overleggen in het CoPI