Klachtenregeling

Het GHOR-bureau is onderdeel van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De klachtenregeling van de veiligheidsregio is daarmee van toepassing op het GHOR-bureau.

In de klachtenregeling is vastgelegd dat een ieder het recht heeft om over de wijze waarop het GHOR-bureau zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in kan dienen.