Een eigen GHOR-bureau voor Zaanstreek-Waterland

Halverwege vorig jaar is besloten tot de inrichting van een eigen GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Vanaf dat moment is hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe bureau en heeft -begin april-  de overdracht van werkzaamheden van de GHOR Amsterdam-Amstelland naar Zaanstreek-Waterland plaats gevonden. Op 1 mei 2019 is het nieuwe bureau officieel van start gegaan.

De reguliere (koude) taken van de GHOR worden sinds 1 mei uitgevoerd door het nieuwe GHOR-bureau. Het betreft het werven, opleiden, trainen en oefenen van de (nieuwe) GHOR-functionarissen, advisering over onder meer evenementenveiligheid en ketenregie.

De crisisstructuur (een warme taak) wordt nog tot 1 januari 2020 uitgevoerd door de GHOR Amsterdam-Amstelland. Het 24x7 telefoonnummer van de ACGZ blijft ook tot die tijd voor de regio Zaanstreek-Waterland gehandhaafd. Per 1 januari heeft de GHOR ZW een eigen piketpoule van crisisfunctionarissen met een Algemeen Commandant Geneeskundige zorg, een Hoofd Informatie/ondersteuning en een Officier van Dienst Geneeskundig. Hierover volgt later nadere informatie

Meer informatie over het nieuwe GHOR-bureau