Convenanten

In de Wet op de veiligheidsregio's staat dat de GHOR schriftelijke afspraken moet maken met de acute zorginstellingen in de regio met het oog op hun taak binnen de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop.

Stand van zaken

Met alle acute zorg ketenpartners is een convenant afgesloten. Een aantal hiervan dienen herzien te worden. In 2017 is het convenant met Ambulance Amsterdam herzien. In de aankomende periode gaan ook de andere convenanten geëvalueerd worden en daar waar nodig herzien.

Actueel

Vragen over convenanten?