Opleiden

Om de vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen te bevorderen wordt voor iedere functionaris een opleidingsprogramma op maat gemaakt. Voordat een functionaris daadwerkelijk wordt ingezet zal hij of zij eerst een opleidingstraject doorlopen en dit succesvol moeten afronden. De opleiding kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Onderdelen

Kennismaking GHOR

Binnen de wereld van de GHOR krijgt een nieuwe medewerker te maken met veel nieuwe begrippen, partijen en belangen. De GHORdiaanse basisopleiding maakt de medewerker wegwijs binnen de wereld van de GHOR. De opleiding is opgebouwd uit een serie van e-learningmodules, webcolleges en een terugkomdag.

Functiegerichte opleiding

Voor de wettelijk vastgestelde functies is landelijk een kwalificatieprofiel of een competentieprofiel ontwikkeld en vastgesteld. Op basis van het profiel zijn functiespecifieke opleidingen ontwikkeld. De opleidingen worden doorgaans verzorgd door het Instituut voor Fysieke Veiligheid/de GHOR Academie.

Opleiding Crisisbeheersing

Cursisten vergroten met de Opleiding Crisisbeheersing (OCB) hun inzicht in crisisbeheersingsprocessen. Aan de opleiding nemen niet alleen GHOR-functionarissen deel, maar ook functionarissen van brandweer, gemeente, politie en veiligheidsregio. De regionale functionarissen zijn inzetbaar in een multidisciplinair team bij een ramp of crisis. De OCB (Opleiding Crisisbeheersing) is tevens een uitstekende manier om elkaar te leren kennen.

Rijopleiding

Afhankelijk van de achtergrond van de functionaris en de uit te voeren GHOR-taak kan een rijopleiding onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma.

Kennismaking GHOR

Functiegerichte opleidingen