Toegankelijkheidsverklaring

De GHOR Amsterdam-Amstelland heeft vóór 1 januari 2024 een website die voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. De huidige website zal hiertoe worden vervangen door een nieuwe waarin alle eisen toegankelijkheidseisen worden meegenomen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op [datum] en is van toepassing op de inhoud van de website ghor-amsterdam-amstelland.nl.

Wij hebben tot die tijd de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

• Interne controle vóór publicatie: Onze webmaster toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
• Periodieke interne controle: Onze webmaster voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
• Toegankelijkheidsonderzoek: De toegankelijkheid van de website ghor-amsterdam-amstelland is onderzocht.

Ga naar het toegankelijkheidsonderzoek dat op 23 mei 2022 is uitgevoerd (Rapport Digitaal Toegankelijk)

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
Vanaf 1 januari 2023 bieden wij nieuwe pdf’s web toegankelijk aan.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@ghorasd.nl