Verantwoordelijkheden

De GHOR heeft als taak het coördineren, aansturen of regisseren van de geneeskundige hulpverlening.

Naast de twee primaire uitvoeringsprocessen ‘opgeschaalde acute zorg' en ‘publieke gezondheidszorg' onderscheidt het Besluit veiligheidsregio's vier besturende en ondersteunende processen:

  • Melding en alarmering
  • Op- en afschaling
  • Leiding en coördinatie
  • Informatiemanagement

In de warme fase voert de GHOR deze besturende en ondersteunende processen uit met betrekking tot de opgeschaalde acute zorg en de publieke gezondheidszorg. Ook draagt de GHOR zorg voor afstemming ervan met de verschillende samenwerkingspartners.

GHOR-functionarissen

Het GHOR-bureau heeft de volgende GHOR-functionarissen 24/7 paraat staan om de twee GHOR-processen en de ondersteunende processen tijdens een ramp of crisis te coördineren:

  • OvD-G Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland (werkzaam bij de Ambulance Amsterdam)
  • GHOR-centralist (werkzaam bij de Ambulance Amsterdam)
  • HOn (werkzaam bij het GHOR-bureau en GGD)
  • HIn (werkzaam bij het GHOR-bureau en GGD)
  • ACGZ - Lid Interface/ROT (werkzaam bij het GHOR-bureau en GGD)
  • DPG (werkzaam bij GHOR-bureau en GGD)