GHOR4all

GHOR4all helpt het GHOR-bureau om inzicht te krijgen in de capaciteits- en zorgcontinuïteitsgegevens van de zorginstellingen in de regio en hoe zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar zijn.

De applicatie GHOR4all is een registratiesysteem waar zorginstellingen relevante informatie op het gebied van zorgcontinuïteit vast kunnen leggen. GHOR4all is een internetapplicatie. De applicatie biedt enerzijds per locatie inzicht in de NAW-gegevens, anderzijds staat er informatie in over 24/7 bereikbaarheid, capaciteit en hoe een instelling haar zorgcontinuïteit heeft geregeld.

GHOR4all wordt door zorginstellingen zelf ingevuld en bijgehouden. Iedere zorginstelling stelt één of meer beheerders aan die informatie in GHOR4all actualiseren. Het GHOR-bureau heeft als enige inzicht in de gegevens van alle zorginstellingen. Voor de GHOR is het belangrijk om te weten hoe zij een zorginstelling 24/7 kan bereiken en welke functionarissen tijdens een crisis verantwoordelijk zijn.

GHOR4all dient een tweeledig doel:

  • 1. Informatievoorziening tijdens een grootschalig incident

Met GHOR4all kan de GHOR tijdens een crisis over alle relevante gegevens van zorginstellingen in de eigen regio beschikken. Deze gegevens zijn van belang om een crisis gecoördineerd te kunnen bestrijden. De locaties zijn tevens zichtbaar in LCMS (het Landelijk Crisis Management Systeem) waarin alle hulpdiensten netcentrisch samenwerken tijdens een ramp of crisis, zodat inzichtelijk is waar de zorginstellingen zich bevinden.

  • 2. Inzicht in zorgcontinuïteit

De NAW-gegevens van een zorginstelling zijn gekoppeld aan het Nieuwe Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel (KvK). Hierdoor vindt er aansluiting plaats met het Stelsel Basisregistraties en worden de NAW-gegevens automatisch geactualiseerd.

Om gebruik te kunnen maken van het systeem GHOR4all moet een gebruiker zijn ingelogd. Het GHOR-bureau verstrekt een gebruikersnaam en wachtwoord aan de betrokken zorginstellingen. Via het contactformulier Ketenregie kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Aan het werk achter de computer met GHOR4all

Inloggen GHOR4all