Multidisciplinaire partners

De GHOR werkt tijdens rampen en crises samen met verschillende organisaties en diensten, zoals politie, brandweer en gemeenten. Elke (hulp)dienst of organisatie heeft zijn eigen specifieke expertise.

Algemeen

 • Beeld-, oordeels- en besluitvorming
 • Alarmering van bestuur en processen
 • Verzorging/logistiek
 • Verbindingen
 • Coördinatie
 • Verslaglegging

Brandweer

 • Bron- en effectbestrijding
 • Waarschuwen van de bevolking
 • Ontsmetten van mensen/dieren
 • Ontsmetten van voertuigen/infrastructuur
 • Redding
 • Waarnemen/meten
 • Toegankelijk/begaanbaar maken

Gemeente

 • Publieke Zorg (Opvang en Verzorgen, Voorziening in Primaire Levensbehoeften, Evacueren, Slachtofferregistratie)
 • Crisiscommunicatie
 • Omgevingszorg

Multidisciplinair overleg. Foto Edwin van Eis

GHOR

 • Acute Geneeskundige Zorg (Triëren, Behandelen, Vervoeren)
 • Publieke Gezondheidszorg (Psychosociale Hulpverlening, Infectieziekten, Medische Milieukunde, Gezondheidsonderzoek bij Rampen)

Politie

 • Bewaken en beveiligen
 • Mobiliteit
 • Ordehandhaving
 • Handhaving Netwerken
 • Interventie
 • Opsporing
 • Opsporingsexpertise