Begeleidingstraject

Tegelijk met het traject van Opleiden, Trainen en Oefenen gaat een begeleidingstraject van start om de prestaties van individuele GHOR-functionarissen te verbeteren.

Maatwerk

Het begeleiden van functionarissen is maatwerk. In overleg met de functionaris wordt een begeleidingstraject opgesteld met als doel een vakbekwame functionaris. Zo kan een begeleider uitsluitend tijdens trainingen en oefeningen aanwezig zijn of - indien noodzakelijk - ook aanvullende mentorgesprekken voeren.

De uitkomst van het traject is voor iedereen hetzelfde; namelijk een inzetbare functionaris. Het traject wordt echter passend gemaakt voor elke individuele functionaris.

Schaduw

Het traject kan ook voortgezet worden tijdens inzetten. Een coach zal als schaduwfunctionaris meekijken met de nieuwe functionaris en zo kan de laatste fase van het traject afgerond worden.

Begeleider aanwezig tijdens oefening. Foto Simon Marijt

Coaching

Gedurende de loopbaan van de functionaris vergezelt een gekwalificeerde persoonlijke coach de functionaris bij trainingen en oefeningen en neemt deze waar. Na afloop bespreekt de coach zijn/haar waarnemingen met de functionaris, waarbij gezamenlijk individuele aandachtspunten worden opgesteld. Tijdens een volgende oefening of training evalueert de coach het verloop van de oefening opnieuw op algemene doelen en de persoonlijke aandachtspunten. De GHOR registreert het individuele evaluatieverslag en de aandachtspunten in het persoonlijke digitale dossier van de GHOR-functionaris. Tenslotte vindt terugkoppeling aan de aandachtsfunctionaris plaats.