Wat is de GHOR

De afkorting GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio'.

De werkzaamheden van de GHOR Amsterdam Amstelland zijn onder te verdelen in twee fases. De warme fase is de fase tijdens ramp- en crisissituaties. De koude fase is de fase waarin voorbereiding op ramp- en crisissituaties centraal staan. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Volgens de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is de GHOR belast met:
• de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
• de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied
Doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg krijgen.

De GHOR maakt deel uit van het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland en is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veiligheidsregio gemeenten

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland