Gezondheidsonderzoek na rampen

De GGD voert onderzoek uit naar de gezondheid van de bevolking. Tijdens en na een ramp kan het bevoegd gezag een gezondheidsonderzoek instellen.

Doel van onderzoek

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een dergelijk onderzoek wordt ingesteld. Deze zijn:

  • Het optimaliseren van de gezondheidstoestand van de slachtoffers voor de korte en langere termijn. Het gaat hier om het vaststellen van de blootstelling van slachtoffers en de gezondheidseffecten. Zo kunnen vervolgacties goed worden afgestemd op de hulpvraag.
  • Het optimaliseren van de publieke gezondheid. Het gaat hier vooral om het verkrijgen van inzicht in het beloop van de gezondheidstoestand van de slachtoffers waardoor er adequaat hulp kan worden blijven geboden. En het in kaart brengen van te verwachten gezondheidsproblemen.
  • Het bijdragen aan het voorkomen van maatschappelijke onrust. Bij een ramp ontstaan er veel vragen en verwijzingen van klachten naar de ramp. Met onderzoek kunnen de vragen beantwoord worden.
  • Het verzamelen van nog niet opgedane kennis ten behoeve van de wetenschap.