Advisering

Advisering op het gebied van geneeskundige hulpverlening

Een van de taken van de GHOR is het adviseren van andere overheden op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Zo geven we advies aan gemeenten en stadsdelen in de regio Amsterdam-Amstelland over een veilig verloop van publieksevenementen.

Ook adviseren we bij grootschalige bouw- in infrastructurele projecten over geneeskundige aspecten om risico's die hierbij spelen zoveel mogelijk te voorkomen en volgschade te beperken.