Beleid

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises is het opleiden, trainen en oefenen van GHOR-functionarissen. Het beleid is erop gericht vakbekwame functionarissen te krijgen en te behouden.

Beleid

Het OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-beleid geeft de koers aan die het cluster OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) voor ogen heeft. Deze koers wordt mede bepaald door het risicoprofiel in de regio. De koers wordt afgestemd met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten). Uit het meerjarenbeleid vloeit jaarlijks een OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-programma voort.

Aansluiting ketenpartners

Ook ketenpartners sluiten regelmatig aan bij OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-activiteiten; een ziekenhuis kan op deze manier bijvoorbeeld het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) beoefenen.

Ketenpartners kunnen ook een verzoek indienen voor een OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-product op maat. Ambulance Amsterdam maakt hier bijvoorbeeld gebruik van bij het trainen van de eerste Ambulance en de Meldkamercentralist. Het GHOR-bureau heeft hiervoor een training ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een virtueel oefensysteem. Ook de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)'en maken gebruik van de OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-expertise door het opleiden, trainen en oefenen van GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)-crisisfunctionarissen ten aanzien van het Integraal Crisisplaan (ICP) door het GHOR-bureau te laten verzorgen. Op basis van beschikbare expertise en capaciteit worden de verzoeken beoordeeld voor acceptatie.