Netwerkbijeenkomst zorginstellingen op 30 januari 2020

Stel. De stroom valt uit. Wat doe je dan? Kun je dan überhaupt nog wel iets doen?

Grote stroomstoringen in Nederland zijn geen zeldzaamheid. Per jaar zijn er in Nederland duizenden stroomstoringen, variërend van een plaatselijk, kortdurend incident tot een landelijke langdurige crisis zoals de stroomuitval in 2015 die ziekenhuizen, zorginstellingen, het vlieg- en treinverkeer en een miljoen huishoudens trof. De verwachtingen zijn dat stroomstoringen vaker zullen plaatsvinden, als gevolg van bijvoorbeeld hogere zomertemperaturen en verouderde leidingen.

Met name langdurige stroomstoringen vormen een gevaar voor de zorgcontinuïteit en hebben daarom grote impact op de zorginstellingen. Op donderdag 30 januari 2020 organiseert de GHOR Amsterdam-Amstelland een netwerkbijeenkomst voor alle zorginstellingen over de effecten en de te nemen (keten)maatregelen zodat de stroomstoring zo min mogelijk effect heeft op de zorgcontinuïteit in de regio.

Medewerkers van zorginstellingen en GHOR-functionarissen zijn van harte uitgenodigd voor deze netwerkdag. Binnenkort komen we met meer informatie over plaats, tijd en het programma. Voor nu hopen we dat je de netwerkdag op 30 januari alvast in je agenda wilt zetten.