Ketenpartners

Het GHOR-bureau heeft binnen de Ketenregie te maken met zorginstellingen die een rol spelen binnen de acute zorg en de care-instellingen.

Zorginstellingen binnen de Acute zorg

Onder de ketenpartners in de acute zorg verstaan we zorginstellingen die een rol spelen in de acute fase bij een ramp of crisis. Dit betreft de volgende instellingen:

 1. Ziekenhuizen
 2. Traumacentra/ netwerken
 3. RAV
 4. Huisartsenposten
 5. GGD
 6. Nederlandse Rode Kruis (ihkv het GGB)

ZiROP medewerkers ontvangen slachtoffers op de 1e hulp

Care-instellingen

Onder de care-instellingen verstaan we de zorginstellingen die 24-uurs zorg leveren. Hier verblijven intramurale cliënten die langer dan 24 uur medische en/of verpleegkundige zorg nodig hebben die niet uitgesteld kan worden. Dit betreffen de volgende instellingen:

 1. Verpleeg- en verzorgingshuizen
 2. Revalidatiecentra
 3. GGZ-instellingen en maatschappelijke organisaties
 4. Gehandicaptenzorg
 5. Thuiszorg onder een koepel
 6. Ziekenhuizen zonder SEH