Welkom op onze website!

Bent u GHOR-functionaris of behoort u tot onze mono- of multidisciplinaire partners in Amsterdam-Amstelland: deze website is er speciaal voor u!

Lees het laatste nieuws, vind de juiste medewerker of download relevante documenten. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op!

COVID-19

De GHOR houdt (hield) zich bezig met:

  • (Her)verdeling PBM (nu landelijk georganiseerd en niet meer urgent)
  • Informatiemanagement: informatiedeling via LCMS-GZ en LCMS-VR
  • Kwetsbare groepen (samen met Publieke Zorg) (niet meer urgent)
  • Operationeel optreden
  • Crisisoverleg (OT, BT, GGD)
  • Ondersteuning GGD (Infectieziekten, crisisteam)
  • Overige GHOR-activiteiten zoals evenementenadvisering

Twitter

Wat is de GHOR?

60_60-OvD-G

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen.

Film

Waar is de GHOR verantwoordelijk voor? Met wie werkt de GHOR samen? Wat gebeurt er tijdens een ramp of crisis? Dit filmpje geeft inzicht in de werkzaamheden van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland.