Ketenregie

Ketenregie: continuïteit van zorg tijdens een ramp of crisis

Ketenregie heeft als doel de zorginstellingen voor te bereiden op een mogelijke ramp of crisis en hen op elkaar aan te laten sluiten, zodat de continuïteit van zorg geboden kan worden tijdens een ramp of crisis.