Ketenregie

Ketenregie: continuïteit van zorg tijdens een ramp of crisis

Ketenregie heeft als doel de zorginstellingen voor te bereiden op een mogelijke ramp of crisis en hen op elkaar aan te laten sluiten, zodat de continuïteit van zorg geboden kan worden tijdens een ramp of crisis.

Doel ketenregie

Recente veranderingen in verantwoordelijkheden, maar ook ervaringen bij crises, hebben er toe geleid dat er opnieuw is gekeken naar de invulling van de coördinerende en regisserende rol van de GHOR. Ketenregie heeft als doel het smeden van de keten in de voorbereiding, zodat de continuïteit van zorg geboden kan worden tijdens een ramp of crisis.

Focusgroep opgeschaalde zorg

Doelstelling van de focusgroep acute opgeschaalde zorg is om het ROAZ adequaat te informeren en te adviseren over onderwerpen op het gebied van Opgeschaalde Zorg en hiermee als linking pin te fungeren tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en operationele uitvoering. Daarnaast beoogt de focusgroep invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van GHOR-regio’s en Netwerken Acute Zorg op het gebied van crisisbeheersing waarbij de samenwerking op thema’s zoals informatie, kwaliteit en verantwoording onontbeerlijk is.

Nieuws Ketenregie

Acute partners

Karin Meijer

Vragen van/over onze acute partners?

Karin Meijer

Mobiel: +316 1032 0465

E-mail: k.meijer@ghorasd.nl

Care instellingen/HAP/GGD

Wendy de Haas

Vragen van/over care instellingen/HAP/GGD?

Wendy de Haas

Mobiel: +316 10959167

e-mail: w.dehaas@ghorasd.nl

Zie ook