Achtergrondinformatie

Ketenregie heeft als doel om de keten van zorginstellingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en voor te laten bereiden op een mogelijke ramp of crisis. Zodat tijdens een ramp of crisis, de continuïteit van zorg geboden kan blijven.

De GHOR is bij de uitoefening van de taken afhankelijk van haar partners in de geneeskundige zorg (de ketenpartners in de 'witte kolom'). De meeste hulpverleners die tijdens een grootschalig incident samenwerken, hebben in de dagelijkse werksituatie geen hiërarchische relatie tot elkaar, werken vaak vanuit een verschillend referentiekader, hebben een andere dagelijkse prioriteitstelling en vaak ook een andere cultuur. Afstemming, afspraken en samenwerking zullen uiteindelijk moeten leiden tot een efficiëntere inzet en een aaneensluitende keten zodat continuïteit geboden kan worden tijdens een ramp of crisis.

Missie

Ketenregie heeft als missie: Het smeden van de keten in de voorbereiding, zodat de continuïteit van zorg geboden kan worden tijdens een ramp of crisis.

Visie

Om de missie te bereiken worden de zorginstellingen gestimuleerd zich voor te bereiden op interne en externe crises. Daarnaast maken zij (samenwerkings)afspraken met andere zorginstellingen om als keten zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Tijdens een crisis werken wij samen met de witte kolom om de crisis zo goed mogelijk te managen en af te stemmen wat multidisciplinair of voor het openbaar bestuur relevant is.

We benaderen onze witte partners actief zodat we zicht krijgen in hun behoeften en vragen op het gebied van de voorbereiding op crises en hebben daarbij een informerende, adviserende en verbindende rol.