Zorgcontinuïteit

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van zorg, wonen en welzijn, ook onder bijzondere omstandigheden als een ramp of crisis. Dit vraagt de nodige voorbereiding. Om hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen is landelijk onderzocht met welke gevolgen van een ramp of crisis zorginstellingen te maken kunnen krijgen.

Het aanbieden van verantwoorde zorg is een verantwoordelijkheid van iedere individuele zorgaanbieder. Bij zorgcontinuïteit draait alles om het waarborgen van de zorg aan de cliënt, die te allen tijde gecontinueerd moet worden. Onder zorgcontinuïteit wordt de planvorming en handelingen verstaan die zorginstellingen verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp of  crisis om de zorg die zij leveren aan hun cliënten te continueren.

Calamiteiten en rampen hebben een grote invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod en daarmee op de continuïteit van zorg binnen de gehele zorgsector. Wanneer er sprake is van een disbalans tussen de vraag naar en het aanbod aan zorg is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit.

Een crisis verloopt elke keer anders en er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk. Het is onmogelijk om draaiboeken en plannen te ontwikkelen welke voor  alle verschillende soorten rampen en crises toepasbaar zijn. Hoe kan een zorginstelling zich dan toch goed voorbereiden op een crisis? Een manier om dit te doen is de zorginstelling voor te bereiden op de gevolgen van de crisis. Elke crisissituatie heeft, ongeacht het type of de omvang, bepaalde gevolgen die vaak in combinatie met elkaar optreden. De praktijk wijst uit dat er zeven gevolgen zijn waarmee een organisatie bij een crisis te maken kan krijgen:

1. Sluiting van (delen van) de locatie

2. Groot aanbod van cliënten

3. Verplaatsen van cliënten

4. Tekort aan personeel

5. Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen

6. Logistieke stagnatie

7. Uitbraak infectieziekten

Wanneer een zorginstelling goed om kan gaan met de gevolgen van een crisis is de kans groot dat de zorg aan cliënten bij een crisis op verantwoorde wijze gecontinueerd kan worden.

Zorgcontinuïteit en GHOR4all