Missie

De missie van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland luidt als volgt:

Missie

Bevorderen van continuïteit van zorg in het werkgebied bij een crisis of dreiging daarvan en bij grootschalige evenementen.

Geneeskundige hulpdiensten dragen zorg voor slachtoffer

Wat houdt de missie in?

De missie van de GHOR geeft aan waar de GHOR in de kern mee bezig is; het creëren van samenhang en het zolang mogelijk borgen van capaciteit en kwaliteit van acute zorg en publieke gezondheidszorg onder bijzondere omstandigheden bij crises of dreiging daarvan en bij grootschalige publieksevenementen. Daarmee wordt bereikt dat de burger onder alle omstandigheden op continuïteit van zorg kan rekenen.

Hoe voeren we de missie uit?

Dat doen wij door te verbinden, informeren en adviseren. Zo geven wij vorm aan onze wettelijke taken coördinatie, aansturing, regie en advisering. Om goed aan te kunnen sluiten op de reguliere zorg zijn we een netwerkorganisatie, gericht op samenwerking met de partners in de witte kolom. We werken daarnaast, als onderdeel van de veiligheidsregio, nauw samen met onze partners in de multidisciplinaire crisisstructuur en vormen daarbij het scharnierpunt tussen de zorg en het openbaar bestuur bij rampen en crises.  We adviseren het openbaar bestuur over risicobeheersing en grote evenementen en leveren parate functionarissen die tijdens een crisis op alle niveaus de verbinding leggen tussen de witte kolom en de multidisciplinaire crisisstructuur.

Strategie

Om onze missie uit te kunnen voeren is een sterke GHOR nodig die op professionele wijze haar werk uitvoert. Daarbij is het uitgangspunt de zelfredzaamheid van burgers, zorginstellingen, organisaties en bedrijven. We zijn hierop aanvullend: pas als de zelfredzaamheid onvoldoende is of dreigt te worden komt de GHOR in beeld en zijn we de ingang naar de (multidisciplinaire) bijstand in de breedste zin.

Voor bewaking van de continuïteit van zorg en de verbinding met de multidisciplinaire partners in de warme fase, worden GHOR-functionarissen opgeleid, getraind en beoefend. Zodra zij voldoende zijn voorbereid worden zij opgenomen in 24/7 beschikbaarheidsroosters en voorzien van de juiste persoonlijke standaarduitrusting.

De GHOR positioneert zich als adequate informatieorganisatie met als focus het leggen van verbinding tussen alle partners. Daarbij zijn de kernbegrippen: analyseren, faciliteren, adviseren en informeren.

Onze kernwaarden

  • Vakkundig
  • Betrouwbaar
  • Gedreven