Mono evaluaties

GHOR-functionarissen voeren na een inzet in de applicatie AG5 een inzetverslag in. Het GHOR-bureau heeft een poule met medewerkers die deze inzetverslagen doornemen en waar nodig actie- en verbeterpunten opstellen. Dit zijn: Bart Waanders, Bart Richter, Karin Meijer en Wendy de Haas.

Op dit moment wordt het hele proces rondom de mono-evaluaties herzien. Uitgangspunt is dat alle inzetverslagen zo snel mogelijk worden doorgenomen, actie- en verbeterpunten worden geformuleerd, worden teruggekoppeld en opgepakt. Waar nodig wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden gevolgd door een evaluatieverslag. Eens per drie maanden wordt er een kwartaalrapportage opgesteld met de rode draad met betrekking tot de inzetten; wat is er goed gegaan en wat kan er beter? Deze kwartaalrapportages worden vervolgens verspreid onder alle GHOR-functionarissen.

Het is daarom van belang dat de inzetverslagen tijdig en zorgvuldig worden opgesteld. Geef hierin ook verbeterpunten aan, zodat deze opgepakt kunnen worden!

Voor vragen over de evaluaties neem dan contact op met Bart, Bart, Karin of Wendy of mail naar evaluaties@ghorasd.nl.