Welkom

Op het GHOR-bureau werken circa twintig medewerkers. De dagelijkse aansturing van de medewerkers van het bureau is de verantwoordelijkheid van het hoofd bureau. Deze legt hierover verantwoording af aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Werkzaamheden

De medewerkers van het GHOR-bureau verrichten zowel werkzaamheden die gericht zijn op de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding (de koude fase) als activiteiten die worden uitgevoerd bij een ramp of crisis (de warme fase). In de koude fase gaat het om de volgende taken:

  • Afspraken maken met ketenpartners ter voorbereiding op de opgeschaalde zorg
  • Zorgen voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen
  • Toegankelijk maken van plannen voor de opgeschaalde zorg
  • Adviseren van zorginstellingen over de voorbereiding op de opgeschaalde zorg
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio
  • Adviseren van overheden en organisaties over crisisbeheersing en rampenbestrijding
  • Bijdragen aan multidisciplinaire operationele plannen

Primaire uitvoeringsprocessen

In de warme fase staan twee primaire uitvoeringsprocessen van de geneeskundige hulpverlening centraal:

  • Acute opgeschaalde zorg (triage, behandeling en vervoer van gewonden bij rampen en crises)
  • Publieke gezondheidszorg (medische milieukunde, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen)