Aandachtsfunctionaris

Het GHOR-bureau heeft een aantal medewerkers aangesteld als aanspreekpunt voor GHOR-functionarissen. Deze medewerkers worden 'aandachtsfunctionarissen' genoemd.

Per GHOR-functie is een aandachtsfunctionaris toegewezen.

De aandachtsfunctionaris komt bij voorkeur uit de groep zelf en is bij voorkeur ook werkzaam op het GHOR-bureau.

De aandachtsfunctionaris onderhoudt actief de relatie met de toegewezen groep GHOR-functionarissen door het uitvoeren van de volgende  taken en verantwoordelijkheden:

  • Kennismaking/introductie van het GHOR-bureau.
  • Structureel overleg met de GHOR-functionarissen op groepsniveau.
  • Bespreken (en schriftelijk vastleggen) van de werkafspraken van de aandachtsfunctionaris met de GHOR-functionarissen. Indien een achterwacht is aangesteld worden ook de werkafspraken aandachtsfunctionaris en achterwacht hierin opgenomen.
  • Het verstrekken van deze werkafspraken aan nieuwe functionarissen.
  • Signaleren van behoefte, trends en knelpunten in de relatie GHOR-bureau/GHOR-functionaris.
  • Behoefte, trends en knelpunten uitzetten binnen het GHOR-bureau (waaronder ook afstemming met de vakbekwaamheidsbegeleider en OTO).
  • Communiceren over ontwikkelingen binnen het GHOR-bureau.
  • Bevorderen van kennisuitwisseling met andere GHOR-functiegroepen.
  • Op de hoogte zijn van het verloop van inzetten en oefeningen door het lezen van verslagen.
  • Inhoudelijke input bij opstellen of herzien van handboek voor de GHOR-functie en het bundelen van de input hierover van de andere GHOR-functionarissen binnen de groep.

Wie is mijn aandachtsfunctionaris?

Selecteer je functie