Actueel

Nieuwsberichten van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland.

30 januari 2023

Afgestudeerde GAGS (waaronder Laurens Hondema voor de regio Amsterdam en Lonneke Haans voor Kennemerland) ontvangen diploma. Beiden maken deel uit van de GAGS-poule Noord-Holland/Flevoland/Utrecht.

24 maart 2022

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp.

9 augustus 2021

Hygieneprotocollen van Team Hygiëne en Infectiepreventie

4 december 2020

Op 29 oktober 2020 organiseerden de zes GHOR-bureaus (regio Noordwest 6) in samenwerking

met Trimension een reflectiesessie voor de caresector. Deze sessie stond in het teken van

crisismanagement tijdens de corona-periode.

31 juli 2020

Het GGD-jaarverslag 2019 is gereed. Hierin ook aandacht voor de GHOR.

Nieuwsarchief 2008-2012