Vakbekwaamheidsbegeleider

Voor alle GHOR-functionarissen is een vakbekwaamheidsbegeleider binnen het GHOR-bureau aangesteld. Hierdoor hebben de functionarissen een vaste begeleider die de inzetbaarheid van GHOR-functionarissen borgt, onder meer door een vakbekwaamheidstraject en de persoonlijke standaard uitrusting.

Taken

De vakbekwaamheidsbegeleider onderhoudt actief de relatie met de GHOR-functionarissen door het uitvoeren van de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Werving en selectie van nieuwe GHOR-functionaris (samen met Hoofd GHOR-bureau)
  • Vastlegging en verstrekking van afspraken (met betrekking tot OTO, evaluaties, waarnemen en beoordelingen) met de GHOR-functionaris
  • Verstrekking van de persoonlijke standaarduitrusting aan de GHOR-functionaris
  • Beoordeling van oefen- en inzetverslagen/evaluaties van de GHOR-functionaris
  • Het voeren van voortgangsgesprekken met de GHOR-functionaris en bij onvoldoende functioneren overleg met het Hoofd GHOR-bureau
  • Een jaarlijkse analyse van het functioneren van de GHOR-functionaris
  • De structurele jaargesprekken met de betreffende GHOR-functionaris door het hoofd bureau