GRIP

De kracht van de crisisbeheersingsorganisatie schuilt in het opschalingsprincipe van de organisaties van brandweer, politie, gemeentelijke organisaties en GHOR met haar ketenpartners. Deze zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP).

Multidisciplinaire opschaling

GRIP regelt een multidisciplinaire opschaling en coördinatie bij de bestrijding van grootschalige incidenten of rampen. GRIP is van toepassing op de brandweer, politie, GHOR en de gemeentelijke organisatie. GRIP is geen kwestie van uitbreiding van het aantal ambulances, brandweerwagens of politieauto's. GRIP gaat over duidelijke afspraken over de bestuurlijke en operationele coördinatie en de leiding binnen multidisciplinaire rampenbestrijdingsteams.

Multidisciplinair overleg in het CoPI

Regionale invulling

De invulling van de GRIP-fasen gebeurt regionaal, waardoor er kleine verschillen kunnen zijn tussen de regio's. Zo gaat in Amsterdam-Amstelland het CoPI niet alleen over het brongebied, maar ook over het effectgebied.