Ondersteunende taken

Niet iedereen binnen het GHOR-bureau houdt zich bezig met primaire taken zoals het maken van afspraken met (keten)partners, het verstrekken van advies of het voorbereiden van GHOR-functionarissen op hun taak.

Kwaliteitszorg, communicatie, logistiek en informatiemanagement behoren tot de ondersteunende taken binnen het GHOR-bureau.

Voor persvragen kan contact opgenomen worden met de afdeling communicatie van de GGD Amsterdam.