Ik ben GHOR-ketenpartner

Hier kunt u als ketenpartner van de GHOR belangrijke en actuele informatie vinden.

Convenanten met GHOR-Ketenpartners

In de afgesloten convenanten meet ketenpartners staan afspraken over de voorbereiding en de taken en verantwoordelijkheden tijdens een ramp of crisis.

ziekenhuizen zijn één van de ketenpartners

Actiecentrum GHOR is het informatieknooppunt voor de ketenpartners

Tijdens een ramp of crisis zijn de volgende GHOR-functionarissen werkzaam in het Actiecentrum GHOR:

  • Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
  • Hoofd Ondersteuning (HOn)
  • Hoofd Informatie (Hin)

Tijdens een crisis hebben de ketenpartners onder andere contact met het Actiecentrum GHOR over:

  • Informatie over het incident
  • Slachtofferbeeld
  • Slachtofferregistratie (indien gestart door de gemeente)
  • Te verwachten knelpunten
  • Sfeerbeeld in ziekenhuis/zorgcontinuiteit