Evalueren

Alle activiteiten ten aanzien van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) worden geëvalueerd. Relevante bevindingen worden geregistreerd in een verbeterregister. Op basis van urgentie en capaciteit worden geformuleerde verbeteracties opgepakt.

Verbeterslag

Voor de GHOR is het optimaliseren van GHOR-processen van groot belang. OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-activiteiten vormen hiervoor een belangrijke input.

Verslag

Alle OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)-activiteiten worden geëvalueerd. Hier zijn zowel deelnemers, oefenstaf als eventuele anderen - zoals Lotusslachtoffers - bij betrokken. Aangegeven wordt wat goed ging en wat beter kan. Van de evaluatie wordt een verslag opgesteld. Hoe breed een evaluatieverslag verspreid wordt hangt af van het type activiteit.  Indien een functionaris wordt waargenomen vindt ook een individuele evaluatie plaats tussen coach of waarnemer en functionaris.

Evaluatie van een oefening. Foto Anja Kools

Bevindingen

Uit alle verslagen worden relevante opmerkingen gefilterd. Deze worden vastgelegd in een register. Hierdoor worden trends zichtbaar.

Afhandeling

De geregistreerde opmerkingen worden beoordeeld en afgehandeld op basis van prioriteit en capaciteit. Als een verbeteractie is uitgevoerd vindt in een later stadium nog een controle plaats. Daarmee is de verbeteractie afgehandeld.

Lees meer