GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 10

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

5 januari 2016

Een gezond en veilig 2016!

De medewerkers van het GHOR-bureau wensen alle GHOR-functionarissen, mono/multipartners en overige lezers van deze nieuwsbrief een gezond en veilig nieuw jaar!

Grootschalige Geneeskundige Bijstand operationeel

Op maandag 4 januari om 12.00 uur is de Geneeskundige Combinatie opgehouden te bestaan en overgegaan op een nieuw model: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De laatste materialen zijn onlangs overgeheveld van het Ambu- en SIGMA-voertuig naar het Calamiteiten- en Noodhulpvoertuig en beide zijn hiermee nu inzetbaar.

Lees verder

Evaluatie evacuatie VUmc

In september en oktober zijn er door de GHOR drie evaluatiebijeenkomsten georganiseerd om te leren van de evacuatie (GRIP2) van het VUmc op 8 september. In september zijn de betrokken GHOR-functionarissen bij elkaar geweest. In oktober is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met het VUmc en Ambulance Amsterdam, en één met alle betrokken zorginstellingen.

Evacuatie VUmc. Foto: M. Bijl

Lees verder

Ontwikkelingen piketpoules

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Job Zwaal (GGD Amsterdam) de piketpoule Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) verlaten. Hij wordt vervangen door Wendy de Haas, die tot op heden de functie van Hoofd Informatie (HIn) vervulde. Ook Annette Beerepoot is gestopt met haar werkzaamheden als HIn, nadat zij jarenlang - ook als OMAc en IMAc - werkzaam is geweest in het Actiecentrum GHOR.

Uitgangspunt is dat Sevgi Extra en Egbert Vis (beiden GGD Zaanstreek-Waterland) met ingang van januari deel uit gaan maken van de HIn-piketpoule. Zij zullen echter eerst nog examen moeten doen.

Tenslotte heeft Peter van de Nouland de OvD-G-poule na vele jaren verlaten. Nieuwe OvD-G’en Remco Tolsma en Fred Glim staan klaar om hem op te volgen, maar moeten eerst ook nog examen afleggen.

Wij bedanken alle vertrekkende functionarissen voor hun inzet en wensen iedereen die in januari een landelijk examen gaat afleggen heel veel succes!

Terrorismegevolgbestrijding

Het is alweer bijna twee maanden geleden sinds Parijs werd opgeschrikt door een aantal aanslagen. Sinds die bewuste vrijdagavond, gevolgd door de onrust in Brussel, is er in de hele wereld veel aandacht voor terrorismegevolgbestrijding. Ook in de regio’s is hier aandacht voor.

Lees verder

EU2016

Nederland is in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de laatste keer was in 2004. Gedurende de periode van 1 januari tot 1 juli 2016 heeft de Nederlandse Regering 13 ministeriële en ongeveer 140 ambtelijke bijeenkomsten geagendeerd. Vier informele ministeriële vergaderingen zijn als Nationaal evenement gekwalificeerd, de overige als regulier evenement. Per werkdag worden gemiddeld drie bijeenkomsten georganiseerd met in totaal zo’n 25.000 inkomende delegatieleden.

Lees verder

Rob van Zuijlen verlaat GHOR-bureau

Op 21 januari verlaat Rob van Zuijlen, medewerker Logistiek, het GHOR-bureau om van zijn pensioen te gaan genieten. Rob startte in januari 1973 als chauffeur-ziekendrager bij de Ambulancedienst van de (toenmalige) GG&GD Amsterdam. In 2000/2001 maakte hij  de overstap naar de GHOR als medewerker Logistiek.

300_237-Rob-van-Zuijlen

Velen kennen Rob als de beheerder van de Geneeskundige Combinatie en van het beheer/ onderhoud van de overige GHOR-voertuigen. Ook voor zaken op het gebied van P2000 wist iedereen Rob altijd goed te vinden. Verder verleende hij vaak hand- en spandiensten bij – door de GHOR geadviseerde – evenementen en ondersteunde het cluster OTO. Eigenlijk zou Rob pas in april 2017 met pensioen gaan, maar de opheffing van de Geneeskundige Combinatie zorgt ervoor dat Rob kiest voor eerder afscheid.

Wie voor 21 januari nog afscheid van Rob wil namen, kan hem een e-mail sturen via r.vanzuijlen@ghorasd.nl. Of kijk op de website voor zijn telefoonnummer.

Netcentrisch werken in de witte kolom

Het Regionaal Overleg Acute Zorg AMC en VuMC (ROAZ) heeft op 11 december 2015 besloten de volgende fase in te gaan bij de realisatie van netcentrisch werken binnen de witte kolom. Dit betekent dat de GHOR in 2016 samen met alle zorginstellingen van start gaat met de invoering van het concept van ‘Netcentrisch Werken op het niveau van de Witte Keten’.

Lees verder

Start Focusgroep Opgeschaalde Zorg

Zijn wij in onze regio met elkaar goed voorbereid op een ramp of crisis? Hoe verloopt de afstemming en samenwerking in de keten van hulpverleners tijdens en in voorbereiding op een incident? Dit zijn twee belangrijke vragen waar de focusgroep Opgeschaalde Zorg zich mee gaat bezig houden. Eind oktober heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van deze nieuwe focusgroep in de ROAZ-regio van TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, VUmc.

Lees verder

Netwerkdag vrZW: Als een zorginstelling rampterrein wordt ...

Overstroming  en de gevolgen … Dat was op 18 november het thema voor de netwerkdag van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De GHOR denkt dan direct aan de ‘kwetsbare objecten’: zorginstellingen die geëvacueerd moeten worden. In een workshop is hierover gediscussieerd: wat als  een zorginstelling rampterrein  wordt…

Lees verder

AG5 Skills geïmplementeerd

AG5 is een web-based vakbekwaamheidsmanagementsysteem. Hierin registreert de GHOR de door een GHOR-functionaris gevolgde en te volgen opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO). Daarnaast maken de OvD-G, ACGZ en DPG hun inzetrapportage in een speciaal voor de functie ontwikkeld AG5 inzetformulier. Tegelijkertijd wordt deze gevoelige informatie door AG5 versleuteld bewaard en bewaakt op haar lokale servers.

Lees verder

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.