Netcentrisch werken in de witte kolom

Het Regionaal Overleg Acute Zorg AMC en VuMC (ROAZ) heeft op 11 december 2015 besloten de volgende fase in te gaan bij de realisatie van netcentrisch werken binnen de witte kolom. Dit betekent dat de GHOR in 2016 samen met alle zorginstellingen van start gaat met de invoering van het concept van ‘Netcentrisch Werken op het niveau van de Witte Keten’.

Al op 19 juni is in het ROAZ besloten om een start te maken met de realisatie van netcentrisch werken. De eerste fase hiervan betrof de uitvoering van een nulmeting bij de doelgroep (ziekenhuizen, GHOR, GGD, RAV en Huisartsenposten in de regio van TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, regio Vumc) voor het concept netcentrisch werken. Daarbij zijn knelpunten, sterke punten en een aantal lopende ontwikkelingen in relatie tot informatiemanagement bij opgeschaalde zorg in kaart gebracht. De voornaamste uitkomsten zijn:

  • Er zijn, op basis van de uitkomsten van de nulmeting, op het vlak van Informatiedeling en Informatiemanagement voldoende verbeterpunten om een vervolgstap te maken richting uitvoering van het Plan van Aanpak;
  • Bij alle betrokken organisaties wordt (h)erkend dat Informatiemanagement (verder) uitgewerkt en ingericht dient te worden;
  • Er bestaat veel draagvlak en enthousiasme voor de kansen en mogelijkheden die het concept van Netcentrisch Werken biedt om invulling te geven aan het informatiemanagement binnen de witte kolom;
  • Er is een grote bereidheid om met elkaar samen te werken en dus ook informatie te delen;
  • Toepassing van netcentrisch werken wordt onderkend en breed gedragen. Niet alleen bij flitsrampen, maar ook bijvoorbeeld bij evenementen, infectieziekten, de vluchtelingencrisis en de MH17-ramp.

Begin 2016 start de ontwerpfase waarbij de procesbeschrijving van het Informatiemanagement wordt opgesteld. Hierin worden de taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven, waarbij de aspecten, Organisatie, Proces, Mens en Techniek aan de orde komen. In de tweede helft van 2016 vindt de implementatie plaats. Hieronder valt het opleiden, trainen en oefenen van de Informatie Coördinatoren en crisisteams, het inrichten van de ondersteunende tool, aansluiting bij lopende trajecten en de voorbereiding op de doorvertaling van de werkwijze binnen de Zorginstellingen.

Wat deze ontwikkelingen precies betekenen voor GHOR-functionarissen is op dit moment nog niet bekend; meer informatie volgt.