Netwerkdag vrZW: Als een zorginstelling rampterrein wordt ...

Overstroming  en de gevolgen … Dat was op 18 november het thema voor de netwerkdag van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De GHOR denkt dan direct aan de ‘kwetsbare objecten’: zorginstellingen die geëvacueerd moeten worden. In een workshop is hierover gediscussieerd: wat als  een zorginstelling rampterrein  wordt…

Zorgcontinuïteit

Uitgangspunt voor de discussie was de brand bij een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten van Odion. De bewoners zijn die avond opgevangen bij een zorginstelling in de buurt en later ondergebracht bij familie en andere locaties van Odion. Tijdens de opgeschaalde situatie is de samenwerking tussen zorginstelling en de veiligheidsregio (CoPI) prettig verlopen. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Het heeft maanden geduurd voordat de mensen weer terug konden. De zorginstelling heeft, door deze brand, veel ervaring opgedaan wat betreft een verstoring van de zorgcontinuïteit.

Denken in oplossingen

Wendy de Haas, bij de GHOR verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit en Ton van Westrop, werkzaam bij zorginstelling Odion, namen plaats in een panel. In de discussie is onder meer stil gestaan bij de gevolgen voor de helpende zorginstelling, die daar niet op berekend was - niet qua bezetting (zeker niet in de nacht!) en ook niet wat betreft bijvoorbeeld verzorgingsartikelen als incontinentiemateriaal; dat is allemaal van cliënten en kan je niet zomaar ‘weggeven’. Er wordt geconstateerd dat er aandacht voor de ontvangende instelling moet zijn. Maar ook dat je in zulke situaties niet in problemen moet denken, maar in oplossingen.

Oefenen loont

Ook vond de zaal dat je dergelijke scenario's niet kon oefenen met cliënten - tot Ton vertelde dat dat juist wel gebeurde. Zo merk je als professional - ook van de hulpdiensten- dat deze menen soms net anders reageren dan je verwacht - bijvoorbeeld terug willen in het pand voor een voorwerp waar zij aan gehecht zijn, of weggaan zonder iemand te informeren. En het is ook goed dat de bewoners ervaren hoe zoiets verloopt.