Evaluatie evacuatie VUmc

In september en oktober zijn er door de GHOR drie evaluatiebijeenkomsten georganiseerd om te leren van de evacuatie (GRIP2) van het VUmc op 8 september. In september zijn de betrokken GHOR-functionarissen bij elkaar geweest. In oktober is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met het VUmc en Ambulance Amsterdam, en één met alle betrokken zorginstellingen.

Leerppunten

Uit deze bijeenkomsten zijn diverse leerpunten naar voren gekomen waar we in 2016 mee aan de slag gaan. Op 10 december is voor het eerst een presentatie gegeven over de evacuatie tijdens een bijeenkomst voor GHOR-functionarissen in de regio Kennemerland. In het eerste kwartaal van 2016 gaat het GHOR-bureau een bijeenkomst organiseren voor alle betrokken zorginstellingen. Hier zullen de leerpunten en het plan van aanpak worden gepresenteerd.

Evaluatieverslagen

Het evaluatieverslag op basis van de inzetverslagen van de GHOR-functionarissen ligt nu in concept ter beoordeling bij de betrokken GHOR-functionarissen. Naast dit evaluatieverslag komt er een algemeen evaluatieverslag voor de keten en externe partners. Dit verslag zal naar verwachting in februari gereed zijn.