Grootschalige Geneeskundige Bijstand operationeel

Op maandag 4 januari om 12.00 uur  is de Geneeskundige Combinatie opgehouden te bestaan en overgegaan op een nieuw model: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De laatste materialen zijn onlangs overgeheveld van het Ambu- en SIGMA-voertuig naar het Calamiteiten- en Noodhulpvoertuig en beide zijn hiermee nu inzetbaar.

Bij Ambulance Amsterdam is er, in overleg met het Ambuteam, voor gekozen om het eerste half jaar het Ambuteam operationeel te houden voor bemensing van het Calamiteitenvoertuig. Met hen is ook een kort opleidings- en trainingstraject doorlopen. In 2016 wordt het overige personeel geïnformeerd en opgeleid voor de GGB.

Het Rode Kruis heeft voor zowel Amsterdam-Amstelland als Zaanstreek-Waterland mensen geworven, opgeleid en getraind voor beide Noodhulpteams. Door de Meldkamer Ambulancezorg wordt bij een incident met meer dan 30 slachtoffers middels het inzetvoorstel het Calamiteiten- en Noodhulpvoertuig met personeel gealarmeerd. Dit is aanvullend op de ambulances en Mobiel Medische Teams die uit de eigen en omliggende regio’s worden ingezet.

De Ambulances en MMT’s, met ondersteuning van het bemande calamiteitenvoertuig, richten zich op de T1- en T2- slachtoffers. Na de processen Triage en Treatment volgt het Transport naar de ziekenhuizen. Het Noodhulpteam richt zich op de T3-slachtoffers, waarbij Ambulancezorg aanwezig is voor de secundaire triage. De OvD-G stemt de overgang naar het proces Bevolkingszorg af in het CoPI. De OvD-G heeft namens de GHOR de coördinatie en regie bij het incident.

Zowel de GHOR Amsterdam-Amstelland als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben in december met het Nederlandse Rode Kruis het convenant inzake de Noodhulpteams ondertekend. Met Ambulance Amsterdam zal in 2016 een nieuw convenant worden ondertekend in het kader van ‘RAV’s voorbereid’, waar de GGB onderdeel van uit maakt.  Het jaar 2016 zal worden benut om het geheel te optimaliseren. Kortom: na een lange aanloop nemen we met vol vertrouwen de sprong van GNK-c naar GGB.

Ter informatie een link naar een GGB-oefening in de regio Haaglanden.