GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 14

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners, bestuurders en overige geïnteresseerden

25 oktober 2017

Grote ketenoefening op 8 en 9 november

De GHOR Amsterdam-Amstelland organiseert samen met de acute zorgpartners in de regio een grote ketenoefening. Op 8 november wordt er operationeel geoefend waarbij het gewondenspreidingsplan en het netcentrisch werken binnen de witte kolom centraal staan. Op 9 november wordt het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) beoefend; hierbij sluiten ook de huisartsenposten en care instellingen aan. Centrale vraag luidt dan: wat zijn de effecten van een terroristische aanslag op de zorgcontinuïteit?

Lees verder

Netwerkdagen GHOR

Het GHOR-bureau organiseert dit jaar twee netwerkdagen. Dinsdagmiddag 7 november is bestemd voor alle GHOR-functionarissen (DPG, ACGZ, HIn, HOn, OvD-G), inclusief GAGS, Leider Kernteam, arts Infectieziekten, Communicatie/Voorlichting en de medewerkers van het GHOR-bureau. DPG’en José Manshanden en Ferdinand Strijthagen zullen hierbij aanwezig zijn. De middag staat in het teken van ontwikkelingen binnen de GHOR, ontwikkelingen in de veiligheidsregio’s, en de rol van GHOR-functionaris.

Lees verder

José Manshanden nieuwe Directeur Publieke Gezondheid

José Manshanden is op 1 juli 2017 benoemd tot Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam. José volgt hiermee Paul van der Velpen op, die sinds 2009 directeur was en onlangs met pensioen is gegaan. Als lid van de directieraad van de gemeente Utrecht, als themadirecteur Sociaal Domein, gaf José onder meer leiding aan de grote decentralisatieoperaties en was zij interim gemeentesecretaris. José heeft in haar loopbaan brede ervaring opgedaan in uiteenlopende directie- en managementfuncties op het gebied van publieke gezondheidszorg, onderwijs, zorg, welzijn, werk en inkomen. In 2015 werd ze verkozen tot Overheidsmanager van het jaar. Bijzonder is dat José al eerder bij de GGD Amsterdam werkte. Ze begon daar haar loopbaan in 1983, als medewerker van het Mobiel Crisis Team.

jose-manshanden 150_150

In haar nieuwe rol als DPG heeft José ook al kennis gemaakt met GHOR. "Ik ben onder de indruk van de professionele organisatie die ze afgelopen jaren zijn geworden. Heel goed om te zien hoeveel er gedaan wordt aan trainingen en opleidingen. Ook de advisering en voorbereiding van evenementen speelt in onze regio natuurlijk een grote rol. Ik lever graag een bijdrage aan het verder uitdragen van de verbindende rol van de GHOR tussen openbare orde, zorg en veiligheid", aldus José.

Nieuwe collega's

Het GHOR-bureau heeft sinds kort een aantal nieuwe collega’s: Lila Autar, Annemarie Weltevreede, Bart Richter en Bart Waanders. In deze nieuwsbrief stellen wij Annemarie alvast aan u voor. In het volgende nummer is de beurt aan Lila, Bart en Bart.

Sinds 15 september 2017 is Annemarie Weltevreede werkzaam bij het GHOR-bureau als beleidsmedewerker. Annemarie was sinds 2009 bij de GGD Zaanstreek-Waterland werkzaam in de functies van directiesecretaris, waarbij zij de directie juridisch en beleidsmatig adviseerde, en de laatste twee jaar als bedrijfsjurist. Bij de GGD was Annemarie tevens interne auditor.

Annemarie Weltevreede

Binnen de GHOR zal Annemarie zich bezig gaan houden met het kwaliteitsbeleid en advisering van beleid op de diverse werkgebieden van de GHOR. Voorts zal zij in de nabije toekomst een piketfunctie binnen de GHOR gaan vervullen. Annemarie is te bereiken per e-mail via a.weltevreede@ghorasd.nl.

De contactgegevens van alle medewerkers van het GHOR-bureau

Eén Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor Noord-Holland en Flevoland

In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) werkzaam, die ieder verantwoordelijk zijn voor de opvang van slachtoffers bij rampen en grote ongevallen. Vijf RAV's, met vijf procedures die net even anders waren. Het Grootschalige Geneeskundige Bijstand-model, een initiatief van Ambulancezorg Nederland, was de aanleiding om met betrokken partijen in de verschillende veiligheidsregio's een stap verder te gaan en gewondenspreiding bovenregionaal te gaan organiseren.

Lees verder

Geen distributie jodiumtabletten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Half oktober 2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jodiumtabletten verspreid in een aantal gebieden in Nederland. Bepaalde groepen mensen die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen ontvingen de tabletten. Omdat Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland zich niet binnen de straal tot 100 km rond een kernreactor bevinden ontvangen deze inwoners geen jodiumtabletten.

De dichtstbijzijnde kernreactor voor onze regio’s is Petten. Omdat dit een onderzoeksreactor betreft heeft de Rijksoverheid voor deze reactor een andere straal afgegeven, namelijk 3 km rondom de kernreactor. De omwonenden van de kernreactor in Petten hebben de jodiumtabletten eind 2016 al ontvangen.

Meer informatie is te vinden op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl en via

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jodiumtabletten/vraag-en-antwoord

Bestuurlijke workshop Regionaal Crisisteam Zorg Amsterdam-Amstelland

Op 18 september heeft het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een bestuurlijke workshop georganiseerd voor het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ). In het RCZ zijn de bestuurders vanuit de ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD’en, huisartsenposten en care-instellingen uit de regio vertegenwoordigd. Het RCZ komt bij elkaar als de zorgcontinuïteit in de regio in het geding komt, waarbij afstemming tussen alle zorginstellingen/ketenpartners vereist is. Mede naar aanleiding van een eerdere oefening, waar de vergadering van het RCZ niet geheel naar verwachting was verlopen, is deze bestuurlijke workshop geïnitieerd om met elkaar concrete afspraken te maken over het RCZ-overleg.

Lees verder

Zonnehuisgroep Amstelland oefent mee met CoPI

Op 26 september jl. heeft een CoPI-oefening plaatsgevonden bij zorginstelling Zonnehuisgroep Amstelland, locatie Theresia in Ouderkerk aan de Amstel. We kijken terug op een zeer geslaagde en leerzame oefening!

ZGHA-oefening-300_

Er was een scenario uitgewerkt waarbij een incident plaats vond bij het verzorgingshuis en medewerkers en bewoners betrokken waren. Er werd opgeschaald tot GRIP 1 en er kwam een CoPI ter plaatse. Een MT-lid van Zonnehuisgroep Amstelland met bereikbaarheidsdienst sloot aan als vertegenwoordiging in het CoPI. Dit was zowel leerzaam voor de deelnemers van het CoPI als Zonnehuisgroep Amstelland; zij werken regulier namelijk niet met elkaar samen. Maar ook heeft de zorginstelling reeds eigen voorbereidingen getroffen en weet zij wat het betekent wanneer bewoners met een specifieke zorgbehoefte betrokken raken bij een groot incident.

Overig nieuws

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 24/7 bereikbaar

"En let op je eigen veiligheid, he": onderzoek naar aspecten van veilig werken voor ambulancehulpverleners bij terroristische aanslagen

GHOR Jaarverslag 2016

Brand Rode Kruislaan in Diemen

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.