Hygieneprotocollen: goede hygiene is belangrijk

Om verspreiding van infectieziekten te beperken en te voorkomen zijn maatregelen op het gebied van infectiepreventie noodzakelijk. Afgelopen jaar is door de Covid-19 pandemie nóg duidelijker geworden hoe belangrijk een goede hygiëne is. Niet alleen in de verpleeghuizen en andere (zorg)instellingen waar kwetsbare personen komen of verblijven, maar juist ook in publieke voorzieningen is het belangrijk dat er op een hygiënische wijze wordt gewerkt.

Team Hygiëne & Infectiepreventie heeft voor ieder type voorziening een hygiëneprotocol opgesteld. Het protocol biedt handvatten om de hygiënemaatregelen op locatie te borgen. Voor de locaties die momenteel gesloten zijn kan het protocol helpen ter voorbereiding bij de (her)openening.

De adviseurs infectiepreventie kunnen met u meedenken over hoe de maatregelen in te zetten. Zoals bijvoorbeeld meedenken over de inrichting waarbij de 1,5 meter afstand wordt geborgd (of over eventuele alternatieven indien dit niet mogelijk is), gebruik van niet-medische mondneusmaskers, de schoonmaak, welke middelen u kunt gebruiken enzovoorts.

Voor vragen over Covid-19 en de hygiënemaatregelen kunt u een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl

Naast deze vraagbaakfunctie biedt team Hygiëne & Infectiepreventie ook ondersteuning op locatie door onder meer het verzorgen van audits en het geven van scholing en trainingen. Zie voor meer informatie de website: https://www.ggd.amsterdam.nl/hygiene