GHOR van start met Zorgrisicoprofiel

In augustus 2023 is een projectgroep van de GHOR Amsterdam Amstelland van start gegaan met het zorgrisicoprofiel. In een zorgrisicoprofiel brengt de GHOR, in samenwerking met de zorgpartners, in beeld welke incidenttypen het meest relevant zijn om op voor te bereiden voor de (niet) acute en publieke geneeskundige zorg.

Aan de hand van de meest relevante incidenttypen worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht die de continuïteit van zorg onder druk zetten. Op basis van conclusies en aanbevelingen worden de zorgpartners ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde van incidenten, rampen en crises.

Voor meer informatie over het zorgrisicoprofiel, klik in de rechter zijbalk.

Meer informatie