GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 16

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners, bestuurders en overige geïnteresseerden.

7 januari 2019

Een gezond en veilig 2019!

De medewerkers van het GHOR-bureau wensen alle GHOR-functionarissen, mono/multipartners en overige lezers van deze nieuwsbrief een gezond en veilig nieuw jaar!

Wijzigingen piketpoules

Binnen de piketpoules OvD-G, HIn en HOn heeft zich de afgelopen periode een aantal wijzigingen voorgedaan.

Lees verder

Grip op griep

Zoals elk jaar dient in de winter het nieuwe griepseizoen zich weer aan. Meestal begint het aantal griepgevallen vanaf eind december op te lopen en ontstaat een griepgolf van gemiddeld 9 weken. Het afgelopen jaar was deze golf veel langer en heviger dan in andere jaren. Naast het verhoogd ziekteverzuim dat een griepbesmetting oplevert, kan ook de zorgcontinuïteit in gevaar komen door de vele patiënten en de grote uitval van personeel. Sinds week 52 is er in Nederland wederom sprake van een griepepidemie.

Lees verder

Themamiddag verstoring nuts- en telecomvoorzieningen

We hebben in onze regio steeds vaker te maken met stroomstoringen en uitval van ICT, telefonie en water. Recente incidenten hebben ons geleerd dat we steeds afhankelijker worden van onze nuts- en telecomvoorzieningen.

De GHOR Amsterdam-Amstelland organiseert daarom op dinsdag 22 januari in Hotel Arena van 12.30 tot ca. 17.00 uur een themamiddag over de rol van de GHOR en de veiligheidsregio bij dergelijke incidenten, over wat zorginstellingen zelf geregeld moeten hebben en wat verwacht kan worden van de nuts- en telecombedrijven. Eveneens bespreken we de onderlinge samenwerking, informatie-uitwisseling en informatiebehoefte tijdens een verstoring.

Leden van de doelgroep (informatiecoördinatoren, crisis-coördinatoren, ROP OTO coördinatoren, hoofden Informatie en Algemeen Commandanten GHOR) hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor deze themamiddag. Aanmelden kan tot 15 januari via info@ghorasd.nl.

Meer informatie via Karin Meijer (k.meijer@ghorasd.nl) of Marcel Jonker (m.jonker@ghorasd.nl).

Amsterdam organiseert landelijke GHOR-netwerkdag

Op donderdag 20 juni 2019 vindt de landelijke GHOR netwerkdag plaats in de regio Amsterdam-Amstelland. Voor deze dag - georganiseerd door het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland en GGD GHOR Nederland - zullen alle bureaumedewerkers van alle GHOR-bureaus in Nederland worden uitgenodigd.

Voor het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland is dit een uitstekende gelegenheid de regio en haar gezondheids- en veiligheidsaspecten te kunnen presenteren. Amsterdam zal voor menig deelnemer een regio met veel interessante aspecten en een bijzondere dynamiek zijn. Thema is dan ook: Pretpark Amsterdam!

Tip: Ben je medewerker van een GHOR-bureau, zet de datum dan alvast in je agenda. Een uitnodiging volgt!

Ontvlechting samenwerking GHOR VrAA en VrZW

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in december 2017 besloten tot de vorming van een eigen GHOR-organisatie per 1 januari 2019. Hoe staat het hiermee? Is het nieuwe GHOR-bureau al gestart? Lees hier de stand van zaken.

Lees verder

De positionering van de GHOR Amsterdam-Amstelland

De GHOR heeft tijdens rampen en crises een regierol in de witte keten, traint GHOR-functionarissen, speelt een verbindende en aanjagende rol in de samenwerking tussen zorginstellingen en adviseert de gemeente op het gebied van geneeskundige zorg en openbare orde en veiligheid in het algemeen en bij evenementen in het bijzonder. Anders dan brandweer en politie beschikt de GHOR niet over een hiërarchische aansturing van de geneeskundige keten; de zorginstellingen zijn zelfstandig georganiseerd en worden door de GHOR vertegenwoordigd in de veiligheidsketen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wat betekent dat voor de positionering van de GHOR?

Lees verder

Training care-instellingen

Op 20 november 2018 heeft een succesvolle training plaatsgevonden voor care-instellingen. Deze training is georganiseerd door de vijf GHOR-bureaus in de regio Noordwest 6 (NW6): Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, De training werd gefinancierd vanuit de OTO-stimuleringsgelden.

De aanwezigen bij de bijeenkomst

Lees verder

Handboek GHOR 2.0

Begin 2018 hebben alle GHOR-functionarissen een uitnodiging gekregen voor het invullen van een digitale enquête over het Handboek GHOR. Hierin werd de mening gevraagd over de inhoud, vorm en gebruiksvriendelijkheid van het handboek, hoe het handboek gebruikt wordt en wat de wensen zijn voor de toekomst. Veel functionarissen hebben de enquête ingevuld!

Lees verder

Afscheid en zwangerschapsvervanging

Het GHOR-bureau neemt afscheid van Marijke Ekkelboom en Anouk Hogenes. Marijke is op 1 januari na een aantal jaren bij de GHOR terug gegaan GGD Amsterdam om een bijdrage te leveren aan een project dat haar zeer aan het hart ligt. Anouk verlaat de GHOR op 1 februari en zoekt nog een leuke nieuwe uitdaging.

Sinds 12 december is Wendy de Haas met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Marcel Kooijmans, die tevens werkzaam is bij de GHOR-regio Gooi- en Vechtstreek. Marcel zal Wendy’s werkzaamheden op het gebied van ketenregie en zorgcontinuïteit overnemen. Wij verwachten Wendy half juni weer terug op kantoor. Voor vragen gedurende Wendy’s afwezigheid: m.kooijmans@ghorasd.nl

Overig nieuws

Pilot OvD-G sinds 1 november van start

GHOR-inzetten tweede kwartaal 2018

GHOR-inzetten derde kwartaal 2018

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door!