DPG: "Belangrijk om in de koude fase samen te komen en een wit blok te vormen"

Dit waren de woorden van onze Directeur Publieke Gezondheid Anna van der Hulst tijdens de introductie van de expertsessie Zorgrisicoprofiel Amsterdam-Amstelland, waarin zij benadrukte hoe belangrijk het is dat we elkaar ook in de koude fase goed weten te vinden, zodat we tijdens crises goed beslagen ten ijs komen en onze lijntjes kort zijn.

Op dinsdag 30 januari 2024 kwamen vertegenwoordigers van verschillende zorginstellingen in de regio Amsterdam-Amstelland samen in Hotel Arena om hernieuwd kennis te maken en gezamenlijk vijf verschillende expertsessies te volgen. De sessies waren gebaseerd op de geprioriteerde incidenttypes voor de zorg in de regio: cybercriminaliteit, uitval van elektriciteit, grof en extreem geweld, klimaatverandering en infectieziekten.

Tijdens de sessies werden de aanwezigen door verschillende experts meegenomen in wat een dergelijk incident allemaal betekent, waar rekening mee gehouden moet in de voorbereidingen en de planvorming en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Het doel is dat we nadenken over de impact op de eigen organisatie én over de impact op de zorgcontinuïteit van de geneeskundige keten. Dat we ons realiseren welke verbindingen er onderling zijn en hoe belangrijk het is om samen te werken, elkaar te betrekken en te informeren. Door de expertsessies hebben alle instellingen nu hetzelfde informatie-vertrekpunt en zijn voorbereid op de volgende fase in het project van het Zorgrisicoprofiel.

In die fase wordt aan de hand van tien primaire zorgprocessen bekeken welke impact de geprioriteerde incidenttypen hebben op de zorgcontinuïteit in de zorginstellingen. Vervolgens onderzoekt de GHOR waar de samenwerking en afhankelijkheden tussen de zorginstellingen liggen, die door middel van een netwerkanalyse in beeld gebracht worden.

Start van de middagEr wordt aandachtig geluisterd naar de presentatiesPresentatie over grof en extreem geweld