GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 13

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners, bestuurders en overige geïnteresseerden

17 maart 2017

Jan Dirk van de Ven aangesteld als nieuw hoofd GHOR-bureau

Met ingang van 1 april is Jan Dirk van de Ven aangesteld als hoofd GHOR-bureau. Hij volgt hiermee Jan Woldman op, die alweer enige tijd deel uit maakt van de directie GGD. Met de aanstelling van Jan Dirk komt een einde aan een overbruggingsperiode die is ingevuld door interimmanager Ellen Botman, en eerder door Cora Schmitz.

Jan Dirk van de Ven is in onze veiligheidsregio geen onbekende op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hij is de laatste vijftien jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland, waarvan sinds 2009 als Manager BOCAS, het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam Schiphol. Daarnaast was hij Hoofdofficier van Dienst en leider CoPI.

Portret Jan Dirk van de Ven

Netcentrisch werken binnen de witte kolom

Met ingang van 1 mei is het zover! Dan gaan de (acute) ketenpartners in de GHOR-regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland netcentrisch werken. Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij informatie op een andere manier wordt uitgewisseld ten behoeve van een actueler gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld draagt bij aan snellere en betere besluitvorming binnen de crisisbeheersing.

Lees verder

Wijzigingen piketpoules

In het voorgaande artikel is te lezen dat besloten is om met ingang van 1 mei 2017 netcentrisch te gaan werken binnen de witte kolom. Dit betekent dat vanaf dat moment ook de functie van GHOR-centralist ophoudt te bestaan. De informatie-taken van de GHOR-centralist zullen worden belegd bij de nieuwe functie van Informatie Coördinator (ICo). De GHOR-centralisten zijn hier onlangs over geïnformeerd door aandachtsfunctionaris Karin Meijer en Hoofd GHOR-bureau a.i. Ellen Botman.

Lees verder

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geactualiseerd

Het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt elke vier jaar geactualiseerd en zo ook nu weer. Het crisisplan beschrijft de crisisorganisatie, de taken en de bevoegdheden van de veiligheidsregio. Belangrijke wijziging ten opzichte van het vorige crisisplan is de beschrijving van vijf modaliteiten waarbinnen een crisis kan worden afgehandeld. De keuze van een modaliteit wordt voorafgegaan door een crisisdiagnose.

Lees verder

Netwerkbijeenkomst GHOR

De Stoomhal in Wormer was het decor van een netwerkbijeenkomst voor de witte kolom, georganiseerd door de GHOR Zaanstreek-Waterland. Op donderdag 16 februari 2017 kwam een brede vertegenwoordiging van de zorginstellingen uit de regio Zaanstreek-Waterland bijeen om elkaar te ontmoeten en bijgepraat te worden over de ondersteuning door de GHOR, zowel in de voorbereiding op een crisis als tijdens een crisis.

DPG begroet aanwezigen

Lees verder

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs (meer) op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.