Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Lid Interface/ROT

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie voor de functies Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en het Lid ROT.

ACGZ

Geeft leiding aan het Hoofd Publieke Zorg, Hoofd Acute Gezondheidszorg/OvDG, HIn en HOn. Is verantwoordelijk voor de monodisciplinaire regie en aansturing van de GHOR-functionarissen en verzorgt de multidisciplinaire afstemming/informatie-uitwisseling naar de multidisciplinaire Algemeen Commandanten en het Lid ROT.

De ACGZ wordt gealarmeerd in de volgende situaties:

  • Vanaf GRIP 1
  • OvD-G heeft behoefte aan een sparringspartner
  • Lid ROT heeft behoefte aan afstemming

Lid ROT

Voor de bestuurlijke advisering. Informatielijn tussen Lid ROT en ACGZ zodat de bestuurlijke lijn en operationele lijn niet van elkaar afwijken. Zit in de het ROT (Regionaal Operationeel Team). Het Lid ROT wordt gealarmeerd vanaf GRIP 2.

Handboeken

Het handboek is op dit moment niet via de website te downloaden. Alle functionarissen beschikken over een eigen exemplaar.

Aandachtsfunctionaris

Bart Richter

Bart Richter, Beleidsadviseur

Telefoonnummer: 06 52620912

e-mail: b.richter@ghorasd.nl

Vakbekwaamheidsfunctionaris:

n.t.b.