Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Lid Interface/ROT

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie voor de functies Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en het Lid ROT.

ACGZ

Geeft leiding aan het Hoofd Publieke Zorg, Hoofd Acute Gezondheidszorg/OvDG, HIn en HOn. Is verantwoordelijk voor de monodisciplinaire regie en aansturing van de GHOR-functionarissen en verzorgt de multidisciplinaire afstemming/informatie-uitwisseling naar de multidisciplinaire Algemeen Commandanten en het Lid ROT.

De ACGZ wordt gealarmeerd in de volgende situaties:

  • Vanaf GRIP 1
  • OvD-G heeft behoefte aan een sparringspartner
  • Lid ROT heeft behoefte aan afstemming

Lid ROT

Voor de bestuurlijke advisering. Informatielijn tussen Lid ROT en ACGZ zodat de bestuurlijke lijn en operationele lijn niet van elkaar afwijken. Zit in de het ROT (Regionaal Operationeel Team). Het Lid ROT wordt gealarmeerd vanaf GRIP 2.

Handboeken

Het Handboek ACGZ/Lid ROT is voor functionarissen beschikbaar via de app CrisisConnect.

Aandachtsfunctionaris

Dennis van Kraayenoord, Beleidsmedewerker Vakbekwaamheid

Telefoon: 06 53331062

e-mail d.vankraayenoord@ghorasd.nl

Vakbekwaamheidsbegeleider: n.t.b.