Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Lid Interface/ROT

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie voor de functies Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en het Lid ROT.

ACGZ

Geeft leiding aan OvD-G, HIn en HOn. Is verantwoordelijk voor de monodisciplinaire regie en aansturing van de GHOR-functionarissen en verzorgt de multidisciplinaire afstemming/informatie-uitwisseling naar de multidisciplinaire Algemeen Commandanten en het Lid ROT.

De ACGZ wordt gealarmeerd in de volgende situaties:

  • Vanaf GRIP 1
  • OvD-G heeft behoefte aan een sparringpartner
  • Lid ROT heeft behoefte aan afstemming

Lid ROT

Neemt zitting in de het ROT (Regionaal Operationeel Team) en is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering en afstemming. Het Lid ROT wordt gealarmeerd vanaf GRIP 2.

Aandachtsfunctionaris

Dennis van Kraayenoord, Beleidsmedewerker Vakbekwaamheid

Telefoon: 06 53331062

e-mail d.vankraayenoord@ghorasd.nl