OvDG

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie over de functie Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G).

Geplande OvDG-overleggen 2020/2021

 • De geplande overleggen zijn te vinden in AG5.

OvD-G-overleg met eerste ambulance en brandweer

Inzetcriteria OvD-G

Onderstaande criteria zijn van kracht met ingang van 1 november 2018:

 • Op verzoek MKA en 1ste Ambulance
 • Inzet 4 of meer ambulances monodisciplinair (primair/secundair)
 • Inzet 3 ambulances + MMT monodisciplinair (primair/secundair)
 • Op verzoek van MMT
 • Op verzoek leiding RAV
 • Bij incidenten met verwachte zwaar lichamelijk letsel en/of overlijden
 • Overduidelijk overlijden
 • Aanrijding eigen personeel (voorstoring primaire proces)
 • Incident met Gevaarlijke Stoffen (CO/explosieven, gaslek/CBRNE)
 • GRIP of op verzoek van politie/brandweer/gemeente
 • Evenementen/geplande inzet
 • Inzet van ME/AT/DSI
 • Kwetsbare groepen (kinderen/jongeren/ouderen)
 • Vanaf middelbrand
 • Maatschappelijke onrust (o.a.demonstraties, overcrowding effecten incident)
 • Bij infectieziekten gerelateerde incidenten (o.a. voedselvergiftiging etc.)
 • Bij incidenten care en cure instellingen
 • Uitval nutsvoorzieningen (gas/water/elektriciteit) en telefonie

Aandachtsfunctionaris

Michel Bijl

Beleidsmedewerker Vakbekwaamheid

Telefoon: 06 13260273

e-mail: mbijl@ggd.amsterdam.nl

Vakbekwaamheidsbegeleider:

Dennis van Kraayenoord