HOn

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie over de functie Hoofd Ondersteuning.

Hoofd Ondersteuning (HOn)

Het Hoofd Ondersteuning leidt en coördineert de ondersteunende processen vanuit het Actiecentrum GHOR, en geeft hieraan functioneel leiding.

Alarmering

Het Hoofd Ondersteuning wordt vanaf GRIP 2 standaard mee gealarmeerd en komt op in het Actiecentrum GHOR.

Handboek HOn

Het Handboek HOn is gereed. Omdat er de komende tijd nog veel wijzigingen worden verwacht staat het handboek niet op de website. Hoofden Ondersteuning zijn in het bezit van een persoonlijk exemplaar (hard copy). In het Actiecentrum is ook een handboek te vinden, evenals op de u-schijf (digitaal).

Aandachtsfunctionaris

Bart Waanders

Bart Waanders, Beleidsmedewerker

Telefoon: 06 53711974

e-mail: b.waanders@ghorasd.nl

Vakbekwaamheidsfunctionaris:

Dennis van Kraaijenoord