HIn

Hier vindt u belangrijke en actuele informatie over de functie Hoofd Informatie.

HIn

Het Hoofd Informatie is monodisciplinair verantwoordelijk voor informatiemanagement, en draagt er zorg voor dat de informatie van de informatiecoördinatoren van de zorginstellingen leidt tot een gedeeld geneeskundig beeld dat multidisciplinair afgestemd dient te worden.

HIn-overleg 2019

Het volgende overleg vindt plaats op 16 mei 2019 van 9.30 - 12.00 uur.

Alarmering

Het Hoofd Informatie wordt vanaf GRIP 2 standaard mee gealarmeerd en komt op in het Actiecentrum GHOR.

Handboek HIn

Het Handboek HIn is gereed. Omdat er de komende tijd nog veel wijzigingen worden verwacht staat het handboek niet op de website. Hoofden Informatie zijn in het bezit van een persoonlijk exemplaar (hard copy). In het Actiecentrum is ook een handboek te vinden, evenals op de u-schijf (digitaal).

Aandachtsfunctionaris

Audri van Duin

Audri van Duin, Medewerker Communicatie en Beleidsadviseur Evenementen

Telefoon: 06 22395891

e-mail: a.vanduin@ghorasd.nl

Vakbekwaamheidsfunctionaris:

n.t.b.