DPG

De (operationele) DPG geeft leiding aan de GHOR-keten en heeft de formele eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-processen.

De DPG functioneert op strategisch niveau en treedt op als adviseur geneeskundige zorg namens de GHOR in het GBT/RBT. De DPG informeert en adviseert de burgemeester op strategisch niveau met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming.